EQUIPVAK mogelijk springplank voor regionaal roulerend event

18-04-2016

Met de nationale vakbeurs EQUIPVAK (31 mei t/m 2 juni) zet het RAI Equipment Platform van RAI Vereniging, samen met haar leden (de exposanten), mediapartners en branchepartijen, een nieuw en uniek beursconcept neer. EQUIPVAK is namelijk een laagdrempelig evenement dat vooral voor en door de exposanten zelf wordt georganiseerd. De organisatoren willen de vakbeurs in de toekomst eventueel uit te rollen naar een regionaal roulerend event.

Equipvak

Iedereen die betrokken is bij reparatie, wassen en onderhoud is van harte welkom, zegt Arian van den Berg, directeur van Stokvis Equipment en voorzitter van het Tentoonstelling Comité EQUIPVAK 2016 in de nieuwe editie van GO!Mobility. De vakbeurs biedt met 100% Equipment, Carwash en Tools het meest brede marktaanbod als jaarlijks evenement.

Alle segmenten vertegenwoordigd
Volgens Van den Berg is “EQUIPVAK een thematische beurs. “Dit gaat puur over werkplaatsequipment, carwash en gereedschappen in de meest brede zin van het woord. Uit  communicatieonderzoek kwam duidelijk naar voren dat eindgebruikers er veel waarde aan hechten om dit soort producten ‘live’ te kunnen zien, voelen en beleven en dat dit van groot belang is bij het maken van keuzes en investeringen. Wij faciliteren, de leden exposeren. EQUIPVAK laat zien wat er in de markt te krijgen is.” Van Eikenhorst  voegt daar onmiddellijk aan toe dat EQUIPVAK geenszins het exclusieve domein is van de automotive sector. “Nagenoeg alle segmenten zullen zijn vertegenwoordigd. Zowel dealer als universeel, specialisten als fitters en dat uit alle sectoren: auto, truck, bus, agri, lease, schade en tweewielers. Je kunt gerust zeggen dat EQUIPVAK een RAI Verenigingsbreed aanbod heeft.”

Laagdrempelig
Een andere belangrijke voorwaarde uit het strategisch communicatieonderzoek was dat de locatie zo centraal mogelijk en laagdrempelig diende te zijn, vervolgt Van Eikenhorst. “En uiteraard speelde het kostenaspect mee. Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen voldeed het beste aan deze eisen. De Expo hal is goed bereikbaar en parkeren is gratis. Bovendien is dit echt een vakbeurs die met de voeten in de klei staat.”

Van den Berg merkt nog een ander argument op om voor Expo Haarlemmermeer te kiezen. “We wilden graag met een organisatie aan tafel zitten die ons de mogelijkheid kon bieden om EQUIPVAK in de toekomst eventueel uit te rollen naar een regionaal roulerend event. Bij Libema, eigenaar van 22 expohallen waaronder Expo Haarlemmermeer (verder o.a. IJsselhallen, Brabanthallen, Autotron Rosmalen, etc.), is dat realiseerbaar.”

Marktdekkend
Met nog anderhalve  maand te gaan werpt het succes van EQUIPVAK nu al zijn schaduw vooruit. De veertig meest belangrijke marktpartijen zijn aanwezig. Zij vertegenwoordigen 95 procent van alle fabrikanten en importeurs van werkplaatsapparatuur, wasinstallaties en handgereedschappen. Daarmee is het totale vloeroppervlak van de Expo zo’n beetje gevuld.

Maar wanneer is deze nieuwe vakbeurs nu werkelijk geslaagd? Voor Van den Berg is dat eigenlijk nu al het geval, gezien de unieke samenwerking van de leden binnen het Equipment Platform, de positieve respons van de branche organisaties, de ondersteuning en betrokkenheid van de media partners en het enorme enthousiasme alom over dit initiatief. Het echte succes hangt volgens hem dan ook niet af van bezoekersaantallen maar van de deelnemers zelf. “Wij bieden het platform dat EQUIPVAK faciliteert en daar geeft iedereen vervolgens een eigen invulling aan, een eigen succesverhaal. Dat is het mooie van EQUIPVAK: we zijn niet afhankelijk van een organisator, we kunnen alles geheel naar eigen wens vormgeven.”