Slimme mobiliteit biedt kansen

17-03-2015

Met wie en op welke manier gaat de ‘connected car’ communiceren? Hoe zorg je voor een optimale integratie van de verschillende Intelligente Transport Systemen (ITS) en welke kansen biedt ITS voor leden van RAI Vereniging? Deze vragen stonden centraal tijdens de bijeenkomst ‘Slimme Mobiliteit en ITS’ die het Platform Toekomstbestendige Mobiliteit van RAI Vereniging onlangs voor de leden organiseerde.

connected car

Plaats van handeling was een in een sfeervolle jaren vijftig ingerichte ambiance bij Innovam waar ruim dertig leden van de diverse ‘bloedgroepen’ van RAI Vereniging met elkaar brainstormden over dit onderwerp.

Vanuit hun eigen expertise gingen Leo Bingen van SIMS (Standaardisatie- en Informatiebeleid voor de Mobiliteitssector), Luuk Verheul (programma Connecting Mobility van IenM) en Quirijn Teunissen (Platform Toekomstbestendige Mobiliteit RAI Vereniging) uitgebreid in op actuele ontwikkelingen met betrekking tot slimme mobiliteit.

ITS-projecten
Bingen stelde vast dat connected voertuigen absoluut booming zijn en dat zowel de EU als Nederland zwaar hebben ingezet op ITS. Hij wees in dit verband op twee programma’s van IenM: Beter Benutten en Connecting Mobility.

Luuk Verheul noemde twee voorbeelden van concrete ITS-projecten. Zoals de coöperatieve ITS-corridor, die loopt van Nederland via Duitsland naar Oostenrijk. Door het ‘connecten’ van voertuigen met infrastructuur wordt binnen dit project gewerkt aan intelligente mobiliteit. Een andere pilot betreft het voorkomen van spookfiles op de A58. Dit gebeurt door het rijgedrag te beïnvloeden door real-time informatie tussen voertuigen en de verkeerscentrale uit te wisselen.

Nieuwe mobiliteitsdiensten
Vast staat dat ITS tot tal van nieuwe mobiliteitsdiensten leidt. De vraag is alleen: hoe gaat de sector om met de benodigde hardware en beschikbare databronnen, hoe zit het met privacy en veiligheid, standaardisatie en wat zijn de mogelijkheden voor RAI-leden om hier als collectief van te profiteren?

Het Platform Toekomstbestendige Mobiliteit zal’, zo vatte Teunissen de bijeenkomst samen, ‘in kaart gaan brengen wat er op ITS-gebied gebeurt binnen de aftermarket en bij de autofabrikanten om vervolgens te bekijken of een integratie van de verschillende systemen mogelijk is.’