Relatief groot potentieel voor autodelen

15-03-2016

Autodelen (car sharing) en ride sharing (Uber) zouden grote aanjagers zijn van autonoom rijden. Maar hoe groot is de belangstelling voor autodelen in de praktijk?

autodelen green wheels

Het aantal mensen dat gebruik maakt van een of meer vormen van autodelen, is in Nederland nog gering, stelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in Mobiliteitsbeeld 2015 vast.

Slechts 1 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder maakt er gebruik van. Dit komt overeen met ongeveer 90.000 autodelers. Over het algemeen gaat het daarbij om jonge, hoogopgeleide stedelingen.

Hoewel de huidige omvang van het autodeelgebruik nog gering is, geeft bijna 20 procent van de Nederlanders aan wel open te staan voor een of andere vorm van autodelen. Het huren van een deelauto via een organisatie overweegt men het vaakst (13%), gevolgd door huren van een auto via een particulier (7%) en het verhuren van de eigen auto via een organisatie (4%).

Greenwheels meest populair
Meer dan de helft van de huidige autodelers zegt via een organisatie te huren. Circa 20 procent huurt via ‘peer-to-peer platforms’ en ruim een kwart gebruikt beide mogelijkheden. Autodelers gebruiken de auto vooral voor een bezoek aan vrienden en familie, om te winkelen en zware spullen te vervoeren. Greenwheels blijkt met 60 procent het meest populair. Slechts 15 procent maakt gebruik van SnappCar, het online platform waar particulieren hun auto voor verhuur kunnen aanbieden.