Jaaroverzicht 2015: RAI Vereniging in transitie

15-03-2016

Met ongeveer 500 leden die gezamenlijk goed zijn voor een omzet van naar schatting bijna zeventien miljard euro per jaar wil RAI Vereniging nadrukkelijk de spreekbuis zijn en het voortouw nemen op alle voor de branche relevante maatschappelijke thema’s.

Amtrium

Om optimaal te kunnen inspelen op de veranderende omgeving en de voordurend wisselende wensen en behoeften van de achterban, stond 2015 in belangrijke mate in het teken van herpositionering van de verenigingsstructuur, zo blijkt uit het online Jaaroverzicht 2015 van RAI Vereniging.

“Implementatie van deze nieuwe organisatiestructuur moet in het eerste kwartaal van 2016 zijn afgerond”, zeggen algemeen voorzitter Steven van Eijck en directeur Olaf de Bruijn. “Dit moet er voor zorgen dat RAI Vereniging dichter bij de leden komt te staan en dat zowel de individuele als de collectieve dienstverlening richting de achterban wordt versterkt.”

 

Heldere strategische agenda
Volgens Van Eijck moeten de effecten van de transformatie op tal van terreinen zichtbaar zijn, zowel voor de leden als voor de verschillende stakeholders van RAI Vereniging. Zo komt er een heldere strategische agenda om beter te kunnen inspelen op tal van actuele mobiliteitsthema’s, zoals ITS; duurzaamheid; veiligheid; circulaire economie; de maakindustrie en alternatieve brandstoffen. Ook zullen, vervolgt hij, de afdelingen in hun huidige vorm gaan verdwijnen. "Daarvoor in de plaats komen nog specifiekere homogene, voor de achterban scherp herkenbare secties. Die krijgen een dominante rol toebedeeld met als doel de dienstverlening richting de leden te versterken en hun belangen beter te kunnen behartigen."

Daarnaast wil RAI Vereniging, vult De Bruijn aan, nadrukkelijk een leidende rol vervullen als het gaat om allerlei mobiliteitsthema’s. “Daarvoor voelen wij ons maatschappelijk verantwoordelijk. Bovendien vinden en verwachten leden ook van ons dat RAI Vereniging primair de partij is om als spreekbuis en gesprekspartner voor de gehele branche op te treden.”

Sterke Europese zichtbaarheid
Een goed voorbeeld noemt Van Eijck het coalitiegedragen maatregelenpakket voor de Autobrief II waarbij RAI Vereniging een voortrekkersrol vervulde. “Dankzij de goede contacten met de verschillende ministeries, een effectieve lobby op basis van goede inhoudelijke argumenten, overtuigingskracht en, niet te vergeten, het ons gegunde vertrouwen van de gewaardeerde coalitiegenoten, is het gelukt dat het kabinet 90 procent van voorstellen uit dit ‘Mobiliteitsakkoord’, heeft overgenomen. Tegelijkertijd werkt RAI Vereniging intensief aan de uitbreiding van het netwerk van externe relaties, met bijvoorbeeld AutomotiveNL, CarrosserieNL, Vereniging DOET, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Connexxion, NS, ANWB, BOVAG en mijn collega’s uit het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW.”

Tenslotte wil RAI Vereniging de positie en zichtbaarheid in Europese koepelorganisaties versterken om zo nog beter invloed uit te kunnen oefenen op Europese dossiers en wet- en regelgeving.