Vaker en verder per fiets

17-02-2015

Het afgelopen decennium is het fietsgebruik in Nederland – de optelsom van het aantal op gewone en e-bikes afgelegde kilometers – met 6,5 procent toegenomen, zo blijkt uit mobiliteitsbeeld 2014 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Fietsvakantie

In totaal legden Nederlanders in 2013 zo’n 14,5 miljard kilometers met de fiets af. Zowel de groei van het aantal mensen dat fietst als de toegenomen mobiliteit per persoon (vaker en verder verplaatsen) droegen bij aan het grotere aantal fietskilometers.

Woon-werk en school
Het fietsgebruik nam volgens het KiM vooral toe als gevolg van meer woon-werkverplaatsingen en door meer verplaatsingen naar en van onderwijsinstellingen. Ruim twintig procent van de Nederlanders pakt voor ritten van en naar het werk inmiddels de fiets. Maar ook bij recreatief gebruik of ritjes in de vrije tijd is de fiets goed vertegenwoordigd.

Fietsvakanties populair
Ongeveer 1,5 miljoen mensen, 12 procent van de Nederlandse bevolking, ondernamen in 2014 een fietsvakantie, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van het Landelijk Fietsplatform. Het gaat hierbij om een vakantie met minimaal 1 overnachting, waarbij meer dan de helft van de dagen werd gefietst. Zo’n 1,3 miljoen mensen gingen in eigen land op fietsvakantie. Zij maakten gezamenlijk ruim 2,1 miljoen fietsvakanties: 450.000 daarvan betrof een fietstrektocht en ruim 1,6 miljoen vakanties waren vanuit een vaste standplaats.

E-bike
Een groot deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-bike die goed is voor 12 procent van alle fietskilometers.