Steven van Eijck: ‘discussies aanjagen, prikkelen, het voortouw nemen’

17-02-2015

Steven van Eijck, de nieuwe algemeen voorzitter van RAI Vereniging, steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Als dé beeldbepalende organisatie op mobiliteitsgebied zal RAI Vereniging in de toekomst nog nadrukkelijker aanwezig moeten zijn in het politieke en publieke debat en een nog prominentere en pro-actievere rol moeten vervullen.

Steven van Eijck

Van Eijck stelt in de nieuwe editie van GO!Mobility Magazine vast dat de mobiliteitsbranche er over de hele linie tussen nu en pakweg tien jaar totaal anders uit zal zien. ‘Dan kopen mensen wellicht geen voertuigen meer, maar kilometers. Het gaat er dan vooral om hoe iemand afhankelijk van dag, tijdstip en locatie de meest efficiënte vervoerskeuze kan maken.

Ook de impact van wat hij noemt de ‘big data’ is volgens hem groot. Binnen 2 tot 3 jaar is het mogelijk om alle vervoersbewegingen te volgen. Het is dan exact bekend welke auto waar, op welk tijdstip in de file staat, waar er geparkeerd is en ga zo maar door. ‘Waarom zouden er dan überhaupt nog parkeermeters nodig zijn? Waarom dan nog langer spreken over tolpoortjes? Stop daar toch mee! Maak de volgende stap en breng op basis van vervoersbewegingen de voertuigen gekoppeld aan de berijder in beeld en ga dus aan het werk met ‘big data’. Met RDC, de dochter van RAI Vereniging, zijn we al volop bezig om over deze laatste ontwikkeling na te denken en plannen te maken.’

Erosie Zalm-norm
Van Eijck is er een groot voorstander van om de contacten met andere departementen, anders dan die met vooral I&M, aan te trekken. EZ (werkgelegenheid mobiliteitsbranche) noemt hij uiterst belangrijk en uiteraard Financiën. ‘Vergeet niet dat de bijdrage van de automobilist aan de schatkist ongekend groot is.’ Hij brengt in dit verband de Zalm-norm ter sprake. Die houdt in dat de inkomsten en uitgaven van een kabinet strikt gescheiden dienen te blijven. Die strikte waterscheiding is echter aan erosie onderhevig. ‘Steeds meer departementen bemoeien zich bijvoorbeeld met de Autobrief. Ik vind dat als de Zalm-norm dan toch zijn beste tijd heeft gehad, de sector zelf toch ook best een zware stem mag hebben in wat er met al dat geld van automobilisten gebeurt. Is het dan nog wel logisch dat de verhoudingen zijn zoals ze nu zijn; een grote bijdrage door de automobilist, waarvan relatief weinig terugvloeit naar infrastructuur. Ik wil die discussie graag gaan voeren.’

Masterclass Mobiliteitsvraagstukken
Hij benadrukt het belang om de contacten met de media en de politiek te intensiveren. En wat voor Nederland geldt, geldt in dezelfde mate voor Brussel: ‘we moeten onze boodschap prominent tussen de oren van Europarlementariërs krijgen om zo het verschil te maken.’ Hij pleit voor de introductie van een Masterclass Mobiliteitsvraagstukken voor Tweede Kamerleden om hen uit te leggen waar RAI Vereniging voor staat, de missie, toekomstvisie etc. ‘Dat is ook een manier om de politiek te behoeden voor fouten die voortvloeien uit het huidige fiscale autobeleid dat ertoe heeft geleid dat fiscaal gesubsidieerde auto’s in plaats van bij de laadpaal, bij de pomp staan. Dat noem ik fiscaal gestoord en niet fiscaal gestuurd gedrag. Het is nu tijd voor een stuk rust en stabiliteit bij onze achterban. Dat zijn ondernemers waarop Nederland draait. Die moeten weten waar ze aan toe zijn.’