Onderzoek naar haalbaarheid Nationale Equipment beurs

17-02-2015

Eind vorig jaar is Gertjan Sluijter benoemd tot nieuwe voorzitter van afdeling Autovak van RAI Vereniging. Hij ziet twee bewegingen die de autovakwereld behoorlijk op zijn kop zetten en die dwingen tot heroriëntatie en zelfreflectie.

Gertjan Sluijter

Zo is de golf aan fusies en overnames in de sector nog niet ten einde en is sprake van een structurele verandering in de markt van reparatie en onderhoud. Los van deze ontwikkelingen is Sluijter positief over de mogelijke komst van een Nationale Equipment beurs als nieuw initiatief.

Sluijter wijst er op dat de consolidatiegolf, die in een hoog tempo over de branche heen komt, zijn weerslag op de afdeling heeft. “Wat betekent deze ontwikkeling voor het aantal Autovak-leden en de gewenste financiële structuur van de afdeling?”

Een tweede belangrijke trendbreuk noemt hij de, zowel qua volume als samenstelling, veranderende markt van reparatie onderhoud en banden (ROB). “Stuk voor stuk zaken die dit jaar beslist de nodige aandacht zullen opeisen en waarvan de consequenties goed moeten worden geëvalueerd. De boel is dus behoorlijk in beweging.”

Efficiencyslag
Beide trendbreuken waren voor het bestuur aanleiding om het afgelopen jaar een nieuwe positionering van de afdeling Autovak door te voeren. Hierdoor is er binnen afdeling Autovak inmiddels al veel gewijzigd. Tot een van de opmerkelijkste wapenfeiten die tot meer efficiency heeft geleid behoort volgens Sluijter de transformatie van aparte secties naar een toekomstbestendige platformstructuur. In plaats van een waaier aan secties zijn alle Autovak-leden nu gegroepeerd in drie homogene platformen. Het RAI Aftermarket Platform, RAI Equipment Platform en RAI Industry Platform.

Sluijter: “op die manier is het mogelijk de overlegstructuren nog beter te stroomlijnen.” Daarnaast is er ter ondersteuning van de leden een aantal marktonderzoeken uitgevoerd die hen cruciale informatie verschaft voor hun bedrijfsvoering, zoals de scenariostudie naar de markt voor reparatie en onderhoud in 2025 en de After Sales Monitor

Nationale Equipmentbeurs
Hoewel er de afgelopen jaren onvoldoende draagvlak voor de AutovakRAI bleek te zijn, lijkt er op beurzengebied toch licht aan het eind van de horizon op te doemen. De platformen Equipment en Aftermarkt hebben, zegt Sluijter, in 2014 het voortouw genomen voor een onderzoek dat inzicht moet verschaffen hoe de autovakbranche op retailniveau (garagebedrijven, fitters etc.) met hun zakenpartners en toeleveranciers in gesprek wil blijven. “Daaruit kwam naar voren dat een traditionele AutovakRAI weliswaar niet meer zo gewenst is, maar dat er wel belangstelling is om eens per jaar of om de twee jaar een Nationale Equipmentbeurs te organiseren. We zijn nu bezig de haalbaarheid van dit idee te onderzoeken.”