Motorrijden is fun, maar vooral een volwaardige mobiliteitsoplossing

25 januari 2019

De motorfiets wordt tegenwoordig steeds meer beschouwd als een serieuze vervoersmodaliteit en niet meer als uitsluitend een hobbyproduct, stelt sectievoorzitter Jeroen Punt tevreden vast in het Jaaroverzicht 2018 van RAI Vereniging. ‘Als 10 procent van de automobilisten zou overstappen op de motor, zou dit een groot deel van het fileprobleem oplossen.’

Een stap in de goede richting die volgens hem zowel de verkeersveiligheid zou vergroten als de doorstroming verbeteren, is om jongeren in de toekomst al vanaf hun 16e de mogelijkheid te bieden om A1-rijbewijs te halen, waarmee zij dan met een 125 cc motor op secondaire wegen (dus niet op snelwegen) mogen rijden.

Imagocampagne

De motorfietsmarkt had in 2018 redelijk de wind in de rug. Het gunstige economische tij wakkerde de kooplust bij consumenten aan en de bovengemiddeld goede zomer droeg daar extra toe bij. Hetzelfde gold voor de imagocampagne ‘De slimme rijder is een motorrijder’ waarvoor de sectie medio vorig jaar de aftrap gaf. Met als resultaat dat in 2018 ruim 13.000 nieuwe motorfietsen werden aangeschaft, een plus van 3 procent ten opzichte van 2017.

Safety features

Punt wijst er op dat de professionaliteit van de sector in toenemende mate verschuift richting het niveau van de automerken. ‘De digitalisering van de producten vindt zijn weerslag in allerlei hoogwaardige technologische safety features en tal van connectiviteitstoepassingen die bijdragen aan het comfort, de veiligheid en de beleving van het motorrijden.

Dit maakt dat de moderne motorfiets niet meer vergelijkbaar is met die van een aantal jaren geleden. Bij het leeuwendeel van de motorfietsen zijn zaken als ABS, traction control, launch control (corrigeert de motorfiets bij snel optrekken), cruise control en quick shifters (schakelen zonder koppeling) tegenwoordig standaard.’

Vermindering filedruk

Punt constateert, samen met sectiemanager Martijn van Eikenhorst, dat het gunstige economische klimaat voor een aanhoudende filedruk zal zorgen. En die zal, zo blijkt uit recente cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) de komende vijf jaar leiden tot 35 procent meer reistijd. Van Eikenhorst: ‘Er moet anders gekeken worden naar de vervoersmodaliteiten waarbij de motorfiets goed kan bijdragen in alle mobiliteitsvraagstukken. Een onderzoek van Transport en Mobiliteit Leuven toont aan dat als 1 op de 10 automobilisten overstapt op de motor, het aantal files met 40 procent afneemt.’

Aanpassing Rijbewijsrichtlijn

Het zou eveneens helpen, vult Punt aan, als de overheid de huidige Rijbewijsrichtlijn zou veranderen waarbij het, net zoals in veel omringende landen, voor 16-jarigen mogelijk wordt om op een A1 motor van 125 cc te kunnen rijden. ‘Niet zoals dat nu vanaf 18 jaar is toegestaan op alle wegen, dus inclusief de snelwegen, maar uitsluitend op secondaire wegen. Dit betekent minder files en vergroot de verkeersveiligheid omdat het A1 rijbewijs 16-jarigen dan een alternatief biedt voor de brom/snorscooter op het fietspad.’