Consortium stimuleert LNG-trucks in Europa

25 januari 2019

Een consortium met de naam BioLNG EuroNet heeft aangekondigd de groei van LNG (vloeibaar aardgas) als brandstof voor wegtransport in heel Europa te stimuleren. Dit gebeurt door middel van nieuwe infrastructuur die moet zorgen voor succes op lange termijn en grootschalig gebruik van LNG.

Tot de BioLNG Euronet-consortiumleden behoren Scania, Iveco Shell, Disa en Osomo. Zij zullen ieder afzonderlijk activiteiten ontplooien met als doel te komen tot meer LNG-vrachtwagens op de weg, het realiseren van een netwerk van 39 LNG-tankstations en de bouw van een Bio-LNG-centrale in Nederland.

Europees netwerk

De LNG-stations zullen deel uitmaken van een pan-Europees netwerk en worden gebouwd in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen en Spanje. Deze stations bevinden zich op een afstand van ongeveer 400 km van elkaar langs de belangrijkste routes in het wegennetwerk van Spanje naar Oost-Polen.

De in ons land te bouwen Bio-LNG-centrale zal naar verwachting 3000 Mton/jaar Bio-LNG produceren en gebruik maken van biomethaan uit afval. Dit wordt aan eindgebruikers verkocht via het LNG-netwerk.

Bijmenging met biogas

Het programma van het BioLNG EuroNet- project omvat vulstations, biobrandstofproductie en subsidies die allemaal noodzakelijk zijn voor innovatieve klanten om ondanks de extra initiële kosten te investeren in de vrachtwagens, zegt Jonas Nordh, Director Sustainable Transport Solutions bij Scania. Hoewel LNG (circa 20 procent minder CO2-uitstoot) tegenwoordig breder beschikbaar is, kan biogas (ruim 90 procent CO2-reductie) in toenemende mate worden gemengd met het aardgas nu de productie van biogas stijgt.