Netwerk-event: Zero Emissie Stadslogistiek op 28 november

8 november 2019

‘Doorpakken en vasthouden’ is het thema van de netwerkbijeenkomst ‘Zero emissie stadslogistiek’ op 28 november in Ede. Doel van deze bijeenkomst is een extra impuls geven aan het realiseren van het Klimaatakkoord door te kijken naar duurzame stadslogistiek.

Dit netwerk-event is een initiatief van onder andere: Connekt en TLN in samenwerking met BOVAG, RAI Vereniging, Evo Fenedex en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. U kunt bij deze netwerkbijeenkomst meepraten over de zero emissie-zones die per 2025 gaan gelden voor de grotere steden in Nederland.

Programma

13.00 - 13.30 Inloop
13.30 - 15.00 Plenair programma
Over onder andere waar de Green Deal ZES nu staat in relatie tot het Klimaatakkoord en de uitvoeringsagenda stadslogistiek. Kort wordt stilgestaan bij de afgelopen jaren van de Green Deal ZES om vervolgens door te pakken naar de ambities op korte en middellange termijn. Ook komen de zero emissiezones aan bod en de impact op de gemeenten en op uw bedrijfsvoering. Tijdens een interactieve paneldiscussie worden de verschillende aspecten rondom deze zones behandeld. Afsluitend lichten verschillende banken, waaronder de ING en Rabobank, hun beleid toe ten aanzien van financiering zero emissie voertuigen.
15.00 - 17.00 Pressure cooker sessies
Tijdens twee sessierondes van ieder 45 minuten behandelen deskundigen vragen rondom duurzame stadslogistiek. Bij het aanmelden kan een keuze worden gemaakt uit meerdere sessies. 
17.00 - 18.00 Netwerkborrel