Zeer drukbezochte informatiebijeenkomst WLTP

10 september 2019

Op 5 september kwamen maar liefst ruim 180 geïnteresseerden naar Gorinchem om in onze informatiebijeenkomst alles te horen over wat de introductie van de WLTP-emissietest betekent voor bedrijven die voertuigen op- en ombouwen.

In het kader van WLTP moet vanaf 1 september 2019 voor vrijwel alle opbouwen op een basisvoertuig officieel een nieuwe CO2-berekening worden gemaakt, voordat het voertuig bij de RDW wordt aangeboden voor eerste registratie.

Deze Europese regels schrijven voor dat niet langer de standaard CO2-uitstoot van het basisvoertuig geregistreerd wordt, maar de totale emissie als gevolg van de op- of ombouw. De uiteindelijke waarde moet in principe berekend worden met een rekenmodel van de fabrikant of importeur en de veranderingen betreffen dan gewicht, luchtweerstand en rolweerstand. Echter, dit moet wel binnen de normen die de fabrikant zélf stelt, aangezien die fabrikant in Europees verband nog altijd afgerekend wordt op zijn totale CO2-uitstoot.

Complexe materie die op 5 september haarfijn door onze beleidsadviseur Kees Pereboom uit de doeken werd gedaan voor een publiek van carrosseriebouwers, dealers, importeurs en andere belanghebbenden.

>> Lees hier wat wij eerder over de WLTP schreven.

Download

De sheets van het gepresenteerde kunnen leden onderaan deze pagina downloaden (PDF, 4 Mb).


Contactpersoon
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971