Algemeen Bestuur in gesprek over Klimaatakkoord en WLTP-uitdagingen

6 september 2019

Het Algemeen Bestuur van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens had afgelopen woensdag een boeiend en vruchtbaar gesprek over het voorliggende klimaatakkoord met Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. Ook op de agenda: BPM-vaststellingsmoment en privélease.

vergaderen

Belangrijke pijnpunten bij het Klimaatakkoord voor de sectie zijn: het openbreken van de Autobrief 2 (schenden van de afspraak dus dat autofiscaal beleid voor 4 jaren vaststaat), het principe van ‘hand aan de kraan’ zou eigenlijk betekenen dat beleid elk jaar wordt bijgestuurd, wat de sector te veel onzekerheid geeft, een regeling voor stimulering EV voor particulieren is nog helemaal niet uitgewerkt en tot slot mist het Klimaatakkoord stimuleringsmaatregelen voor plug-in hybrids en hybrids. Ed Nijpels herkende deze punten en stelde ook vast dat de overheid, met het openbreken van Autobrief 2, opnieuw onbetrouwbaar is.

Tekenen

Belangrijk punt is nu of RAI Vereniging het Klimaatakkoord gaat ondertekenen. Het onderschrijven van de klimaatdoelen staat niet ter discussie. Nijpels deed de suggestie om ‘voorwaardelijk’ te tekenen. RAI Vereniging kan dan de handtekening zetten en tegelijkertijd aangeven dat voor de pijnpunten een goede oplossing moet worden gevonden. Op die manier blijf je aan tafel met de overheid en hou je je de pijnpunten op tafel tot die zijn opgelost. Terwijl als die oplossing niet komt, je alsnog je handtekening kunt intrekken. Een interessante suggestie, die verder wordt opgepakt door het Dagelijks Bestuur.

Onderzoek WLTP en BPM

KPMG was te gast en gaf een tussenstand bij het door BOVAG en RAI Vereniging geïnitieerde onderzoek naar verschillen tussen met name de NEDC 1.0 en 2.0 waardes en de invloed daarvan op de BPM-berekening. Zij onderzoeken ook wat er terechtkomt van de toegezegde ‘budgetneutraliteit’ (dus dat de Nederlandse autokopers niet, louter door een nieuwe emissietest, nog meer BPM gaan betalen). Het onderzoek is in de afrondende fase. De komende weken wordt het gefinaliseerd, waarbij nog wel van een aantal importeurs aanvullende data nodig zal zijn. De eerste indruk van de onderzoekers van KPMG lijkt het beeld te bevestigen dat de leden al geruime tijd hebben, namelijk dat de wijziging van de testmethodiek de BPM op nieuwe personenauto’s opdrijft.

Private lease, RDC, BPM-vaststellingsmoment en algemeen verbindendverklaring ARN

Op de volle agenda stond ook een kennismaking met de nieuwe directie van het RDC. In de vergadering gaven Hanneke Hoogweg, directeur en Joost Bruins, commercieel directeur, een toelichting op de actuele koers van het RDC, nadat Bovemij alle aandelen in RDC heeft overgenomen van RAI Vereniging en BOVAG.

René Stolp gaf een korte toelichting op een registratiesysteem in eigen beheer voor private leasecontracten. De contouren zijn geschetst en op dit moment worden de laatste individuele gesprekken gevoerd met grote leden van de VNA. Als die gesprekken goed uitpakken staat niets de start van het registratiesysteem nog in de weg.

Over het BPM-vaststellingsmoment is een positief lobbyresultaat te melden. Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven akkoord te zijn om het inschrijvingsmoment (aanvraag kenteken door importeur) te nemen om het BPM-bedrag te bepalen. Voordeel hiervan is dat hierna direct kan worden begonnen met inbouw van accessoires, zonder effect op het BPM-bedrag. Om dit ook in de wet te verankeren kost nog ruim een jaar, zodat de nieuwe situatie op 1 januari 2021 zal ingaan.

Voor de recycling van auto’s geldt op dit moment een algemeen verbindend verklaring (avv). Deze verklaring loopt af in 2020 en in de vergadering is aangekondigd dat de leden weer worden uitgenodigd op een nieuwe avv aan te sluiten. Het bureau neemt hiertoe met alle leden individueel contact op.


Contactpersoon
Wijnand de Geus
Wijnand de Geus
Sectiemanager Personenauto's en lichte bedrijfswagens / Zware bedrijfswagens
+31 20 504 4912