VVD onverminderd kritisch over bpm-effecten invoering WLTP

8 juli 2019

De VVD-Kamerleden Remco Dijkstra en Helma Lodders hebben vorige week opnieuw aan de bel getrokken bij staatssecretaris Menno Snel van Financiën over de gestegen bpm-inkomsten. RAI Vereniging is blij met deze steun vanuit de Tweede Kamer.

WLTP animatie

Aanleiding voor hen was mede het NU.nl-bericht Verkoop personenauto's zakt flink in in eerste halfjaar van 2019.

Hoewel Wiebes als voorganger van Snel de Kamer een budgetneutrale overgang naar WLTP had toegezegd blijken door deze omzetting autoprijzen namelijk wel degelijk fors te zijn gestegen door een verschil tussen de oude “NEDC 1.0”-waarde en de nieuwe WLTP/NEDC2.0. Vooral de consument is daarvan de dupe, maar de autobranche is uiteraard ook zeer ongelukkig met deze situatie.

Auto's duurder

Omzetting van NEDC in WLTP was echt bedoeld als louter technische operatie, met als resultaat betere informatie over de CO2-uitstoot zodat autokopers beter in staat zouden zijn een goed geïnformeerde keuze te maken. Nieuwe auto’s zijn echter door invoering van de WLTP nu zoveel duurder geworden dat de keuze misschien helemaal niet meer op een nieuwe auto valt, maar op een gebruikte. En oudere modellen zijn doorgaans minder zuinig en schoon dan nieuwere. Dat bewijst de gewenste vergroening van het wagenpark bepaald geen dienst.

Eerdere Kamervragen

Deze Kamervragen zijn een voortzetting van eerdere vragen en er wordt ook mee gereageerd op uitlatingen van Snel in eerdere debatten. De VVD’ers vragen zich bijvoorbeeld af of Snel zich nog herinnert dat hij tijdens het algemeen overleg over autogerelateerde belastingen op 13 februari 2019 heeft aangegeven dat de aanpassing van de bpm-tabellen een afspraak is die ook met de sector is gemaakt en waaraan hij zich gaat houden.

Ook doen ze een beroep op zijn geheugen en vragen hem of hij zich herinnert in een antwoord op Kamervragen te hebben aangegeven zich in te zetten om de bpm-opbrengst niet te laten stijgen als gevolg van de WLTP. Tot nu toe zijn de antwoorden van Snel op Kamervragen over de gestegen bpm door invoering van WLTP teleurstellend te noemen.

Wellicht kan het derde deel van de TNO-rapportage dat binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd hierin alsnog verandering brengen en Snel bewegen tot aanpassing van de bpm-tabellen, zodat de toezegging van budgetneutraliteit uit 2016 van toenmalig staatssecretaris Wiebes alsnog gestand wordt gedaan.

Het onderwerp blijft in ieder geval bij RAI Vereniging en de andere motorblokpartijen (ANWB, BOVAG en VNA) onverminderd hoog op de agenda staan.

De Kamervragen

2019Z14262

Vragen van de leden Lodders en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Verkoop personenauto’s zakt flink in eerste halfjaar 2019» (ingezonden 3 juli 2019).

1 Bent u bekend met het bericht «Verkoop personenauto’s zakt flink in eerste halfjaar 2019»?1

2 Kunt u een overzicht geven van de verkoop van personenauto’s over de afgelopen vijf jaar (uitgesplitst per half jaar en uitgesplitst naar de verschillende brandstofsoorten die worden onderscheiden in de motorrijtuigenbelasting (mrb), te weten benzine, diesel, lpg, elektrisch, overig)?

3 Kunt u toelichten waarom de verkoop van personenauto’s met ongeveer 10% achterblijft bij vorig jaar?

4 Klopt het dat het de bpm in het eerste half jaar van 2019 met gemiddeld 15% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2018? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u daar een toelichting op geven?

5 Herinnert u zich dat u in antwoord op Kamervragen aangaf zich in te zetten om de bpm-opbrengst niet te laten stijgen als gevolg van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP)?2

6 Kunt u toelichten waarom de bpm-opbrengst in de eerste helft van 2019 dan toch met vier miljoen euro is gestegen ten opzichte van de dezelfde periode vorige jaar terwijl er minder auto’s zijn verkocht en wetende dat de verkoop van elektrische auto’s vanwege de vrijstelling geen bpm-opbrengst oplevert?

7 Herinnert u zich dat u tijdens het algemeen overleg over autogerelateerde belastingen op 13 februari 2019 heeft aangegeven dat de aanpassing van de bpm-tabellen een afspraak is die u ook met de sector heeft gemaakt en waar u zich aan gaat houden?

8 Wanneer wordt gevolg gegeven aan deze eerdere toezeggingen om te komen tot aanpassing van de bpm-tabellen?

9 Wordt de sector betrokken bij deze aanpassing, heeft u overleg met de sector? Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag een toelichting op dit proces en de bespreekpunten.

10 Kunt u het tweede TNO-rapport over de bpm, waarover u tijdens het algemeen overleg over autogerelateerde belastingen op 13 februari 2019 aangaf dat dit in mei 2019 zou volgen, delen met de Kamer? Zo nee, waarom niet?

11 Kunt u de vragen één voor één beantwoorden?

>> Zie ook wat wij eerder over de bpm en  WLTP schreven


Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949
Wijnand de Geus
Wijnand de Geus
Sectiemanager Personenauto's en lichte bedrijfswagens / Zware bedrijfswagens
+31 20 504 4912