MIT-susbidie voor haalbaarheidsprojecten mkb

22 maart 2019

Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Subsidie voor haalbaarheidsprojecten is één van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Bij een haalbaarheidsstudie kunt u denken aan:

  • literatuuronderzoek
  • octrooionderzoek
  • inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners
  • marktverkenning
  • concurrentieanalyse

Industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op verkrijgen van kennis bij ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Lees meer over de definities bij een haalbaarbaarheidsproject.
 
Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie.

Budget

Het budget voor de haalbaarheidsprojecten is € 3,91 miljoen, inclusief € 400.000 voor visserij.

Regionaal budget

Voor de MIT-regeling gelden 5 regio's. Informatie over de verschillende regionale budgetten kunt u navragen bij de verschillende regio's.

Voorwaarden

  • De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000.
  • Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel.
  • De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar.
  • U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

Aanvragen

Aanvragen voor MIT-haalbaarheidsprojecten kunt u van 9 april tot uiterlijk 10 september 2019 indienen via mijn rvo.nl. Gebruik de Loketwijzer om te bepalen bij welk loket u moet zijn voor uw aanvraag. RVO handelt aanvragen af op volgorde van binnenkomst.