Waterstof-elektrisch versnelt nationaal én mondiaal

18 maart 2019

Waterstof-elektrisch rijden zit in een hogere versnelling. Nationaal vond deze week de eerste bijeenkomst plaats voor het 'Convenant Stimulering Waterstofmobiliteit'. Mondiaal heeft International Energy Agengy (IEA) de laatste hand gelegd aan een studie over de rol van waterstof in het decarboniseren van de energiebehoefte wereldwijd, wat als vliegwiel gaat werken op Zero Emission Mobility.

H2

Convenant Stimulering Waterstofmobiliteit

Om versnelling te creëren voor waterstof-elektrisch rijden, kwamen op 11 maart auto-importeurs en bouwers van tankinfrastructuur samen in een meeting georganiseerd door het H2Platform. Deze meeting had als doel om het momentum gecreëerd door de aankondiging en adoptie van het “Convenant stimulering waterstofmobiliteit” in het ontwerp-Klimaatakkoord vast te houden en de eerste stappen richting samenwerking te zetten.

Onder de aanwezige stakeholders waren Louwman & Parqui, Hyundai Nederland, Renault Nederland, Pitpoint, Shell, diverse autoleasepartijen, BOVAG, het ministerie van IenW en uiteraard RAI Vereniging.

In de kick-of zette Wijnand de Geus namens RAI Vereniging uiteen hoe Europees CO2-bronbeleid voor autofabrikanten in elkaar steekt, en welke rol zero-emissie-voertuigen, en dan vooral FuelCell Electric Vehicles (FCEV) daarbinnen hebben. Ook werd het belang onderstreept van de rol voor FCEV's in de vorm van personenauto's, lichte en zware bedrijfsvoertuigen in het ontwerp-Klimaatakkoord.

De focus van de Mobiliteitstafel in dat klimaatoverleg dreigde te verschuiven van 'zero emission' naar enkel batterij-elektrisch, maar uiteindelijk is, mede door toedoen van RAI Vereniging en het H2Platform, de FCEV goed opgenomen in de ontwerptekst.

Na de kick-of presenteerden alle stakeholders hun visie. Het was belangrijk dat zoveel stakeholders, van de verschillende sectoren en de overheid, op seniorniveau aanwezig waren en uit de eerste hand van elkaar konden horen wat hun plannen, strategieën en ambities zijn. Maar met name ook met welke hindernissen zij geconfronteerd worden om op korte termijn concrete voortgang te maken.

H2platform-voorzitter Robert Dencher (links) en Jan Christiaan Koenders, in zijn presentatie namens Louwman & Parqui.

Het ministerie van IenW bood ondersteuning aan om de transitie te versnellen en de gestelde doelen te behalen. Ook het H2Platform zal zich inzetten om de gesignaleerde punten te adresseren. Het overleg krijgt opvolging en is de opmaat naar het ondertekenen van het 'Convenant Stimulering Waterstofmobiliteit'.

Managing director Marja Versleijen presenteerde de ontwikkelingen bij Pitpoint Nederland.

Waterstof op agenda G20-top Japan 2019

Ook op mondiaal vlak begint waterstof in een versnelling te komen. Het International Energy Agengy (IEA) schrijft een onderzoeksrapport over de rol van waterstof in het decarboniseren van de wereld.

Op 11 maart jl. kwamen meer dan 140 belangrijke spelers samen bij het IEA om hun reactie te geven op het eerste concept. Onze beleidsadviseur Chris van Dijk was eveneens aanwezig op uitnodiging van IEA-directeur prof. Fatih Birol. “Het was zeer leerzaam en relevant om alle mondiale keyplayers in waterstof te ontmoeten en hun visies te horen. Waterstof is een ketenoplossing in de groeiende wereldwijde energiebehoefte. Als we kolencentrales gaan vervangen door onder meer windparken, dan kan je niet om de energiedrager waterstof heen voor energieopslag en flexibiliteit in het energienet. Heldere conclusie is dat waterstof als ketenoplossing een vliegwiel is voor de uitrol van FCEV’s,” aldus Van Dijk.

Grote OEM’s zoals Toyota, BMW en Daimler waren present. RAI Vereniging was de enig aanwezige ‘national association’. Van Dijk: “Met de koplopersfunctie in ‘zero emission vehicles’ die Nederland heeft verworven, kon ik vanuit RAI Vereniging ervaringen en ‘best leasons learned’ delen. En aanbevelingen doen voor beleid en het doorbreken van de ‘kip-ei-discussie’ van FCEV’s en tankinfrastructuur.” Het eindrapport van de IEA komt prominent op de agenda van de G20-top, in juni 2019 in Japan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Dijk, beleidsadviseur duurzame mobiliteit.