ADAS in kader van verkeersveiligheid

1 februari 2019

In het Kamerdebat over het Strategisch Plan Verkeersveiligheid ging het op 30 januari onder meer over ADAS.

ADAS

SGP-Kamerlid Chris Stoffer wil het inbouwen van ‘noodhulpsystemen’ stimuleren met financiële prikkels. Verder stelde hij vast dat teveel mensen ADAS niet inschakelen of juist uitzetten. Dit wil hij met een campagne veranderen.

Wij verwachten een motie van de SGP, met een oproep aan het kabinet tot het inderdaad financieel stimuleren van ADAS, in het op 7 februari geplande vervolgoverleg in de Kamer over het verkeersveiligheidsplan.

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) reageerde hierop door te wijzen op het convenant waaraan SWOV, TNO, ANWB, RAI Vereniging en BOVAG werken en dat er juist op is gericht om gebruik van ADAS te bevorderen. Slechts 15 procent van de automobilisten gebruikt immers op dit moment deze nuttige systemen.

De minister wil het convenant voor de zomer lanceren, in dezelfde periode als de online community rondom ADAS.

>> Lees hier wat wij eerder over ADAS schreven.

Meer informatie: Leo Bingen, beleidsadviseur smart mobility, connectiviteit en data