Milieulijst (MIA\Vamil) en EIA 2019

8 januari 2019

Onlangs is de Milieulijst 2019 gepubliceerd. Deze bevat de investeringen in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Hier een overzicht van wat belang is voor (zware) bedrijfsvoertuigen.

subsidiewijzer

Dat zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Financiën waarmee ondernemingen die investeren in technieken die op de Milieulijst staan investeringskosten kunnen aftrekken van hun fiscale winst.

Het beschikbare budget voor MIA is verhoogd van 99 miljoen in 2018 naar 114 miljoen euro in 2019. Het Vamil-budget is gedaald 40 miljoen euro in 2018 naar 25 miljoen in 2019. De MIA en Vamil worden uitgevoerd door RVO.

MIA\Vamil 2019, wijzigingen / aanvullingen t.o.v. 2018:

  • F3108 elektrische bus M2 of M3: maximale investeringsbedrag elektrische bus verhoogd van 200.000 naar 300.000 euro.
  • F3114 elektrische bestelauto N2: naast lithiumhoudende ook NaNiCl accu’s toegestaan voor opslag van energie voor aandrijving.
  • F3116 uitsluitend elektrisch aangedreven bestelauto, bakwagenchassis of trekker: t.o.v. 2018 is ook de bestelauto in 2019 toegevoegd  en zijn NaNiCl accu’s in 2019 toegestaan en combinatie van brandstofcelsysteem met lithiumhoudende accu’s.
  • E3117 Aardgasbakwagenchassis of trekker: LNG of CNG valt nu onder code E(3117)  i.p.v. D (3117) wat betekent dat MIA van 27 naar 13,5% terugvalt (dus subsidie is gehalveerd).

 

Zie hier de gehele Milieulijst (MIA en Vamil).

Energie-Investeringsaftrek (EIA)​

Ook de Energie-Investeringsaftrek (EIA) is een stimuleringsmaatregel, specifiek gericht op een lager energiegebruik. Uitvoering daarvan eveneens in handen van RVO.

Tot een maximum van 45% van de investering komt in aanmerking voor aftrekbaarheid van de fiscale winst; in 2018 was dit 54.5%. Het totale budget voor 2019 bedraagt 121 miljoen euro (in 2018 was dit 147 miljoen euro).

Bij de transportmiddelen is nieuw: 241215 energieopslag op transportmiddelen en 241222 inklapbare zeecontainer. Verder geen wijzigingen of items die vervallen zijn.

Wel is er een geheel nieuw hoofdstuk gericht op energietransitie waarbij elektrificatie en gebruik van waterstof wordt aangemoedigd.

Zie hier de gehele Energielijst (EIA).

Dossier

Voor meer informatie over subsidieregelingen voor uw branche verwijzen u ook graag naar ons dossier ‘Subsidie- en stimuleringsregelingen’.

Ons nieuwsbericht over de Milieulijst in 2018 vindt u hier.