LNG-accijnsteruggaafregeling nog in politieke molen

21 december 2018

Zoals bekend hebben RAI Vereniging, BOVAG, TLN, EVO Fenedex en het LNG Platform de Tweede Kamer benaderd met kritische vragen over de beëindiging van de LNG-accijnsteruggaafregeling.

Het deed ons deugd veel van deze vragen terug te zien in de schriftelijke inbreng van door ons persoonlijk benaderde Kamerleden.

Vorige week gingen de antwoorden van staatssecretaris Snel van Financien op de vragen over beëindiging van de LNG accijnsteruggaafregeling eindelijk naar de Kamer.

De antwoorden zijn, niet helemaal onverwacht, teleurstellend. Snel is om diverse redenen (zie hieronder) niet voornemens de regeling voort te zetten. Er is wel één lichtpuntje: het ministerie van IenW ziet het belang van de regeling ook in, en is in gesprek met de sector.

Antwoorden kort samengevat

De staatssecretaris ziet geen aanleiding om de regeling alsnog in stand te laten. Meerdere malen benadrukt hij dat ondernemers ook zonder teruggaafregeling wel een gezonde businesscase hebben en dat de financiële voordelen, bijvoorbeeld van stillere voertuigen, door voorstanders van de regeling te rooskleurig worden voorgespiegeld. Vrees dat LNG-trucks naar het buitenland vertrekken heeft Snel niet, omdat de infrastructuur daar nog veel minder uitgebreid is dan in Nederland. De geluidsvoordelen erkent hij wel, maar tegelijkertijd gaat de staatssecretaris ervan uit dat het aantal elektrische, dus eveneens stille, trucks door emissieloze zones in steden enorm zal toenemen.

Dat Snel desondanks inziet dat bio-LNG een belangrijke rol speelt, valt tussen de regels door te lezen, want hij spreekt over ‘de benodigde doorstart naar bio-LNG’ en wijst erop dat de sector (LNG-Platform) en het ministerie van IenW momenteel overleggen over een mogelijke andere compensatieregeling.

Motie

Op 20 december werd door de Tweede Kamer nog een motie van Chris Stoffer (SGP) aangenomen, die oproept om in januari om de tafel te gaan zitten om tot een oplossing te komen. PvdA, DENK, VVD, SGP, CDA en PVV stemden voor deze motie:

“Verzoekt de regering in januari 2019 overleg te voeren met de sector over bio-LNG én LNG met de intentie om te komen tot een oplossing, nu de LNG-teruggaafregeling per 1 januari 2019 wordt afgeschaft, en de Tweede Kamer hierover voor eind januari 2019 te informeren.”

Debat

Op 13 februari debatteert de vaste Kamercommissie Financiën over Snel’s antwoorden. Intussen blijven wij onze argumentatie bij Kamerleden onder de aandacht brengen. Het spreekt voor zich dat wij u van de ontwikkelingen op de hoogte houden.