EU-ministers eens over CO2-doelstellingen voor zware bedrijfswagens

21 december 2018

Op 20 december hebben de milieuministers in de Europese Raad overeenstemming bereikt CO2-doelstellingen voor zware bedrijfsvoertuigen. ACEA roept op tot realisme, want van geschikte tank- en laadinfrastructuur is bijvoorbeeld nog helemaal geen sprake.

“Een reductie van de CO2-uitstoot met 15% per 2025 en met 30% per 2030 zoals de Raad voorstelt is een zeer grote uitdaging voor de Europese truckindustrie,” zegt Erik Jonnaert, secretaris-generaal ACEA.

“Wat voor personenauto’s kan is vaak geen optie voor bedrijfswagens, omdat die twee werelden fundamenteel verschillen. Ook fabrikanten willen graag CO2-uitstoot terugdringen, maar dat moet wel in een realistisch tempo gebeuren, want de nu voorhanden technologie alleen is daarvoor niet voldoende.”

Deze CO2-doelstellingen vergen snelle en grootschalige marktacceptatie van alternatief-aangedreven trucks. “Het is echter maar zeer de vraag of de benodigde, voor bedrijfswagens geschikte, laad- en tankinfrastructuur binnen bestek van maar enkele jaren kan worden uitgerold. Lidstaten moeten zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid daarbij. Dat alles moet gebeuren voor 2025, maar is buiten de invloed van de industrie”, waarschuwt Jonnaert.

“Dit alles vergt enorme investeringen en transporteurs zouden hun vloot versneld moeten vervangen. Daarbij is de normering waarop de specifieke doelstellingen voor individuele truckmerken worden bepaald pas in 2021 bekend. En dat terwijl de voertuigen die in 2025 aan klanten worden geleverd nu al in productie zijn.”

ACEA vindt deze doelstellingen per de korte termijn van 2025 niet realistisch en roept de Europese Commissie, de lidstaten in de Raad en het Europees Parlement met klem op verder te werken aan een evenwichtige regelgeving die ambitieus en toch realistisch is. Met de juiste randvoorwaarden en incentives.

>> Het volledige ACEA-persbericht.