Belastingplan 2019 na stemming Eerste Kamer definitief

20 december 2018

Deze week heeft de Eerste Kamer gestemd over diverse fiscale wetsvoorstellen, waaronder het afschaffen van de vrijstellingsregeling van de BPM voor taxi en zorgvervoer. Daarmee is het Belastingplan 2019 definitief vastgesteld.

Eerste Kamer

Er was al weinig reden meer voor hoop, maar na deze stemmingen weten we dus 100% zeker dat de BPM-vrijstelling komt te vervallen. Onze petitieaanbieding samen met KNV heeft niet mogen baten.

Alleen taxi’s die uitsluitend worden ingezet voor zorgvervoer naar en van zorginstellingen behouden een fiscaal voordeel. Voor alle andere taxi’s en groepsvervoer geldt dat die ook voor ander gebruik, bijvoorbeeld discovervoer, (kunnen) worden ingezet en daarom geen uitzonderingspositie krijgen.

Youngtimerregeling voor elektrische auto’s?

Er is een ‘opmerkelijke’ motie ingediend door Eerste Kamerlid Van Leeuwen (PvdD) c.s. over onderzoek naar de mogelijkheid elektrische auto's van 5 jaar en ouder onder de youngtimerregeling (35% bijtelling over de waarde in het economisch verkeer) te laten vallen. Deze werd aangehouden. Vermoedelijk onder meer omdat twijfel ontstond hoeveel auto’s er eigenlijk rondrijden die voldoen aan dit signalement.

WLTP, BPM en parallelimport

In de stemmingen over het Belastingplan waren WLTP, BPM en parallelimport geen onderwerp. Deze komen nader aan de orde in het geplande debat over autobelastingen op 13 februari 2019.

Helaas zijn de Kamervragen over de WLTP nog altijd niet beantwoord door staatssecretaris Snel. Zijn antwoorden komen hoogstwaarschijnlijk op de dag dat het Kerstreces begint: vrijdag 21 december.