Scenariostudie 'Werkplaats van de Toekomst'

9 november 2018

Op 12 december wordt tijdens het 7e Nationaal Aftersalescongres in Bunnik het onderzoeksrapport “Werkplaats van de Toekomst” gepresenteerd.

werkplaats

Deze nieuwe scenariostudie is in samenwerking met BOVAG, RAI Vereniging, OOMT en Innovam tot stand gekomen en wordt gepresenteerd tijdens het 7e Nationaal Aftersalescongres, in Bunnik.

Onderzoekers van Innovam deden, met hulp van een panel experts, onderzoek naar de manier waarop de snelle groei van elektrische voertuigen in het wagenpark de werkplaats dwingt tot aanpassingen.

 

Impact op de werkplaats

“Overheden, nationaal en regionaal, staan onder druk om allerlei klimaatdoelstellingen te halen. Dat zal het aandeel van elektrische voertuigen in het wagenpark sneller doen toenemen dan tot voor kort was gedacht. Fleetowners zoals Haskoning DHV, Leaseplan, Ikea en KPMG elektrificeren in rap tempo het eigen wagenpark.

Welke gevolgen heeft dit op het werkaanbod? Wat worden de nieuwe kenmerken van de toekomstige werkplaats? Welke competenties vereist dat van de werkplaatsmedewerkers? Welk werk gaat er verdwijnen en wat komt er eventueel voor terug? Hoe zit het met de werkplaatsinrichting? Wat gaat er gebeuren met de apk of met software updates? De onderzoekers hebben met behulp van experts een aantal mogelijke scenario’s ontwikkeld die een beeld geven hoe de werkplaats van de toekomst eruit gaat zien.”

Aldus omschrijft de congresorganisatie het belang van deze studie. Op 12 december presenteert Bram Wolf, onderzoeker bij Innovam, de voledige scenariostudie.

Ledenvergadering RAI Aftermarket

Voorafgaand aan het congres, houdt de sectie RAI Aftermarket in de ochtend, eveneens in Bunnik, haar tweede Ledenvergadering.