Nieuwe CoRAP-lijst (Europees actieplan voor evaluatie van stoffen) gepubliceerd

18 oktober 2018

ECHA, het Europees agentschap voor chemische stoffen, heeft een bijgewerkte versie van de CoRAP-lijst gepubliceerd. Voor de niet-REACH-experts: CoRAP staat voor “Community Rolling Action Plan”, oftewel het gemeenschappelijke Europese actieplan voor de evaluatie van stoffen waarvoor er aanvankelijke zorgen bij lidstaten zijn.

Het is een jaarlijkse update van de huidige CoRAP 2018-2020 en bestrijkt nu de jaren 2019-2021.

 

Deze evaluatie van stoffen zou de potentiële risico’s voor de maatschappij moeten verduidelijken en is een reguliere beoordeling van de stoffen die als wetgevingsproces is benoemd in de artikelen 44 t/m 48 van de REACH verordening (EG) 1907/2006.

De ontwerplijst bevat in totaal 107 items/stoffen(groepen). Hiervan zijn 28 stoffen gepland om geëvalueerd te worden in 2019, terwijl 43 stoffen momenteel aangewezen zijn voor de evaluatie in 2020 en 25 voor 2021. De lijst bevat 20 nieuwe stoffen die onlangs aan lidstaten zijn toegewezen.

Verder zijn door de lidstaten 11 stoffen, op basis van nieuwe informatie of wijzigingen van de omstandigheden, geïdentificeerd voor de intrekking omdat de evaluatie wordt gezien als lage prioriteit of onnodig.

Volgende stappen

ECHA's Member State Committee heeft de ontwerp CoRAP-lijst onlangs besproken. Het comité zal uiterlijk in februari 2019 een advies opstellen inzake dit ontwerpplan. Op basis van het advies, zal ECHA de CoRAP-update voor 2019-2021 in maart 2019 aannemen en publiceren. Vanaf de datum van publicatie hebben de lidstaten één jaar om een ontwerpbeschikking voor te bereiden die aanvullende informatie gaat opvragen bij de betreffende registranten van de stof om potentiële zorgen, die zijn geïdentificeerd tijdens de evaluatie, nader verduidelijkt te krijgen.

Kort samengevat kan het Europese actieplan voor de evaluatie van stoffen (de CoRAP-lijst) het begin zijn van eventuele wettelijke aanscherpingen en dus voor problemen zorgen als een voor de industrie belangrijke stof in de evaluatie is opgenomen.

Stoffen in uw producten of productieprocessen?

RAI Vereniging nodigt u uit om te beoordelen of enkele van deze stoffen op de ontwerp CoRAP-lijst gevonden kunnen worden in uw producten of productieprocessen, en zo ja, op welk niveau, mate, en of deze erg belangrijk voor uw onderneming zijn.

PACT - Public Activities Coordination Tool

Naast het Europese actieplan voor de evaluatie van stoffen (de CoRAP-lijst) is er ook nog de Public Activities Coordination Tool (PACT) van ECHA.

Als een stof opgenomen is in het PACT betekent dit dat een lidstaat of ECHA de betreffende stof aan het bestuderen is; het betekent niet dat de stof de vermoedelijke eigenschappen heeft of dat verdere regelgevende risico management acties zal worden opgelegd voor de relevante regelgevende lijst – zoals de kandidatenlijst of de lijst met stof restricties.

PACT verhoogt de transparantie en de voorspelbaarheid van het werk van de autoriteiten in aanloop naar de meer formele REACH en CLP-processen.

Met tijdige informatie kunnen belanghebbenden beter voorspellen welke stoffen door welke formele risico management traject in de toekomst kunnen worden aangesproken. Het kan dus zinvol zijn om stoffen die u gebruikt in uw productieproces ook periodiek te toetsen aan de informatie die beschikbaar is in PACT.

De volledige informatie over de CoRAP-lijst leest u in het ECHA nieuwsbericht NR/18/53.

Meer informatie: Eugène Moerkerk