Workshops over octrooi

18 maart 2019

Vraagt u zich af hoe u uw goede ideeën kunt beschermen? En hoe u het beste kan omgaan met intellectueel eigendom, bijvoorbeeld bij samenwerking? Of hoe u aan de juiste informatie uit octrooidatabanken komt? Daarbij kan het Octrooicentrum (RVO) u ondersteunen.

Rijksoverheid

Octrooicentrum Nederland, onderdeel van RVO, is de octrooiverlenende instantie voor het Nederlands grondgebied en belangenbehartiger van Nederland in Europese en mondiale organisaties op het gebied van industrieel eigendom.

Blijf baas van jouw idee

Het Octrooicentrum ondersteunt ondernemers ook met voorlichting over het octrooisysteem, bijvoorbeeld in workshops in het land. Een overzicht daarvan vindt u hier.