Inventarisatie ADAS afgerond

13-07-2018

Deze week leverden studenten van de IVA en de HAN in opdracht van RAI Vereniging, ANWB en het ministerie van IenW, een omvangrijke een zo sluitend mogelijke inventarisatie van verkrijgbare ADAS-voorzieningen op vrijwel alle personenauto’s die in Nederland worden verkocht.

ADAS

De inventarisatie is op niveau van merk, type, uitvoering en bouwjaar. Daarbij is per ADAS (Advanced Driver Assistant Systems) onder meer vermeld: handelsbenaming, functiebenaming (voor zover mogelijk), gebruikte techniek, beperkingen in werking, etc.

Ook is aangegeven welke systemen standaard op het voertuig zitten, onderdeel uitmaken van een pakket of los als optie verkrijgbaar zijn.

Met deze inventarisatie is een belangrijke stap gezet in het verkrijgen inzicht in welke systemen er nu eigenlijk momenteel op de markt zijn, waarmee ‘grondstof’ is verkregen voor beleidsmatige acties om meer aandacht aan dergelijke systemen te geven.

Deze aandacht aan ADAS wordt in hoge mate gegeven door onze minister van IenW, die de afgelopen maanden bij verschillende gelegenheden (zoals de opening Intertraffic en RAI Mobiliteitsdiner), heeft aangegeven fors in te willen zetten met beleid op bevordering van de bekendheid, aanschaf en gebruik van ADAS door de automobilist.

Samen met een 15-tal andere betrokken partijen, was RAI Vereniging al bezig met meer aandacht voor ADAS en krijgt nu een extra steun in de rug van de minister. Een vraag die echter steeds opdoemt is: “ADAS; waar hebben we het eigenlijk over?”. Het nu opgeleverde ADAS-overzicht geeft daarvoor een zeer bruikbaar inzicht.

Het betreffende ADAS-overzicht is tot stand gekomen op basis van onder meer prijslijsten en brochures van de merken alsmede individuele gesprekken met importeurs. Het overzicht is uiteraard wel een momentopname. Er komen immers met regelmaat nieuwe systemen op de markt met nieuwe benamingen, technieken en functies.

Het overzicht moet dus worden onderhouden. De komende weken gaat RAI Vereniging, in overleg met de leden van de sectie Personenauto’s en Lichte Bedrijfswagens, bekijken hoe het overzicht het beste kan worden ingezet, voor welk doel en hoe wij de samenwerking met het ministerie bij ADAS-beleid nader vorm kunnen geven. Validatie en up-to-date houden van het overzicht is daarbij een belangrijke gespreksonderwerp.

Meer informatie: Leo Bingen, beleidsadviseur smart mobility, connectiviteit en data

 

Gerelateerde dossiers