Derde remlicht

10 juli 2018

De afgelopen periode ontvingen wij regelmatig vragen over het derde remlicht. Deze gingen dan vooral over op wat voor soort voertuig het derde remlicht aangebracht moet zijn.

N1
Op N1 voertuigen (max. 3500 kg) is een derde remlicht verplicht. Op voertuigen van de categorie N2 en N3 mag een derde remlicht zijn aangebracht.

Het komt regelmatig voor dat een N2-voertuig teruggekeurd wordt naar wettelijk 3.500 kg (rijbewijs B). Het blijft dan in de basis een voertuig N2 en dan is een derde remlicht facultatief.

 

Uitzonderingen

Niet op alle N1-voertuigen hoeft een derde remlicht aangebracht te worden.

Uitgezonderd zijn chassiscabines en voertuigen van categorie N1 met open laadruimte. Volgens de definitie van open laadruimte valt een voertuig met neerklapbare zijschotten of huifopbouw daar niet onder. Is het een huifopbouw of zijn er neerklapbare zijschotten, dan moet er dus wel een derde remlicht aanwezig zijn.

Definitie open laadvloer: voertuig van de voertuigcategorie N of O; met een open laadvloer, niet zijnde een dieplader, voertuig met neerklapbare zijschotten of huifopbouw. Opmerking: Hieronder valt ook een aanhangwagen met vaste zijschotten.

Brochure en R48

Voor verdere eisen aan het derde remlicht verwijzen we naar onze Brochure Eisen Verlichting, item 6. ‘Stoplicht’ en 'Reglement nr. 48 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE), Uniforme bepalingen voor de goedkeuring van voertuigen wat de installatie van verlichtings- en lichtsignaalvoorzieningen' (download hiernaast). Vanaf pagina 43 begint artikel 6.7, over de remlichten/stoplichten.


Downloads