8e aanscherping Europese richtlijn gebruik zware metalen in auto’s

5 juli 2018

Sinds 1 juli 2003 mogen voertuigen geen lood, kwik, cadmium of zeswaardig chroom meer bevatten. Anno 2018 is nog lang niet alles verdwenen, maar de auto-industrie en haar toeleveranciers hebben inmiddels een alternatief gevonden voor heel veel materialen en onderdelen waar deze zware metalen nog in zaten.

ARN

Bij de publicatie van de Europese richtlijn is tegelijkertijd een lijst van materialen en onderdelen gepubliceerd waarvoor het verbod op de genoemde zware metalen nog niet geldt.

Voor deze toepassingen was op dat moment nog geen alternatief voorhanden. Deze lijst wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgewerkt zodra er een alternatief voor de toepassing van het zware metaal beschikbaar is.

Voor ARN is het terugdringen van zware metalen uit de te recyclen voertuigen zeer welkom omdat dit duurzame autorecycling mogelijk maakt. Hoe minder van deze zware metalen in het restmateriaal van oude auto’s aanwezig is, hoe hoogwaardiger het materiaal te recyclen is. Het verwijderen van kleine hoeveelheden vervuiling is zeer kostbaar en vaak ook niet mogelijk vanwege de zeer kleine hoeveelheden (milligrammen per auto).

8e herziening

De aanscherpingen hebben betrekking op diverse toepassingen van lood in voertuigen. In 2021 zal bijvoorbeeld opnieuw worden bekeken of lood in batterijen voor batterijtoepassingen (dit gaat voornamelijk om loodzuur startaccu’s) nog op de uitzonderingslijst moeten blijven staan. Dit geldt ook voor een aantal legeringen waar lood in aanwezig is.

Een aantal vrijstellingen voor het verbod op zware metalen zijn in de periode 2015-2016 onderzocht en beoordeeld op technische en wetenschappelijke vooruitgang. Hier gaat veel technisch onderzoek aan vooraf. Allereerst moet het alternatief uitvoerig worden getest. Dan zal via een openbare consultatie een opheffing van de uitzondering moeten worden aangevraagd. De uitkomst van dit onderzoek is verwerkt in de Richtlijn 2017/2096/EU. Nederland moest deze Richtlijn uiterlijk 6 juni 2018 implementeren, wat nu definitief is gebeurd.

Met een gemiddelde levensduur van een auto, die nu 18 jaar bedraagt, duurt het nog een hele tijd voordat de zware metalen ook echt uit de autowrakken zijn verdwenen. Afgelopen jaar is desondanks opnieuw 98,6% van het gewicht van afgedankte auto’s nuttig toegepast.

In meer detail, de 8e herziening heeft het volgende gewijzigd:

Uitzondering 5 (a): "Lood in batterijen in high voltage systemen (>75Volt gelijkstroom) die alleen worden gebruikt voor de aandrijving van personenauto’s en bestelauto’s (M1 en N1-voertuigen) " is alleen nog geldig voor voertuigen met een typegoedkeuring van vóór 1 januari 2019 en de reservedelen voor deze voertuigen.

In 2021 wordt (tijdens de 10e evaluatie) opnieuw beoordeeld:

 • Uitzondering 2, onder c (i):
  "aluminium legeringen voor verwerkingsdoeleinden die maximaal 0,4 gewichtsprocent lood bevat";
 • Uitzondering 3:
  "koperlegeringen met maximaal 4% lood";
 • Uitzondering 5 (b):
  "lood in batterijen voor batterij-toepassingen niet opgenomen in uitzondering 5a "
  (Dus de high voltage tractie batterijen);

 

In 2024 wordt (tijdens de 11e evaluatie) opnieuw beoordeeld:

 • Uitzondering 2, onder c (ii):
  "aluminium legeringen niet opgenomen in uitzondering 2(c)(i) en die maximaal 0,4 gewichtsprocent lood bevat en waar lood niet opzettelijk aan is toegevoegd, maar aanwezig is door het gebruik van gerecycleerd aluminium";

 

Voorbereidingen 9e herziening gestart

Inmiddels zijn de Europese koepelorganisaties binnen de auto-industrie gestart met de voorbereidingen van de 9e evaluatie die in 2019 plaatsvindt. De volgende uitzonderingen zullen hierbij nader bekeken worden:

 • Uitzondering 8 (e):
  "Lood in soldeer met een hoog smeltpunt"
  (dat wil zeggen loodlegeringen die ten minste 85 gewichtsprocent lood bevatten)
 • Uitzondering 8 (f) onder b:
  "Lood in andere flexibele penconnectorsystemen dan het pasvlak van kabelboomconnectoren"
 • Uitzondering 8 (g):
  "Lood in soldeer voor de totstandkoming van een haalbare elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in  ‘flipchip’-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen"

 

Presentatie CLEPA

Hiernaast kunt u, nadat u ingelogd bent, een presentatie downloaden die CLEPA die recent over dit onderwerp gegeven heeft in de werkgroep Energy & Environment.

Meer informatie: Eugène Moerkerk