Afgedankte auto’s in 2017 voor 98,6 procent nuttig toegepast

17 mei 2018

Samen met 300 partners in de autorecyclingbranche heeft ARN in 2017 een nuttige toepassing van afgedankte auto’s gerealiseerd van 98,6%. Dat blijkt uit het onlangs verschenen duurzaamheidsverslag van ARN (Auto Recycling Nederland).

Met deze prestatie halen we in Nederland ruimschoots de wettelijke verplichting om 95% van het gewicht van een afgedankte auto nuttig toe te passen.

In 2017 zijn in het ARN-netwerk 196.252 afgedankte auto’s verwerkt (in 2016: 185.740). In totaal is daarmee ruim 200 miljoen kilo materiaal op verantwoorde wijze hergebruikt. Een relatief nieuw onderdeel in auto’s zijn autobatterijen. Hoewel het aantal te recyclen autobatterijen nog niet zo groot is, is de recyclingbranche klaar voor de verwachte piek.

Duurzame ontwikkelingsdoelen Verenigde Naties

In het Duurzaamheidsverslag 2017 legt ARN de activiteiten en doelen op het gebied van autorecycling langs de lat van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. “Voor de eerste keer spiegelt ARN het beleid en de praktijk aan deze doelen”, zegt Ingrid Niessing - Algemeen Directeur. “Als belangrijke wegwijzer heeft ARN uit de SDG’s vijf hoofddoelen geselecteerd waaraan zij een bijdrage wil, kan en gaat leveren. Deze doelen vormen het kompas voor de keuzes die ARN maakt.”

Alternatief voor storten van afval

Het behaalde percentage van 98,6% bestaat voor 87,1% uit hergebruik als product of als materiaal en voor 11,5% uit nuttige toepassing door bijvoorbeeld energieterugwinning. Hiermee is de wettelijk vereiste doelstelling van 95% nuttige toepassing ruimschoots behaald. Het resultaat is mede te danken aan de Post-Shredder Technologie (PST) fabriek die ARN sinds 2011 in bedrijf heeft en die de laatste lastige procenten behaalt om aan de doelstelling te kunnen voldoen. Het afgelopen jaar heeft de PST-fabriek 15,8% (2016: 14,7%) aan de recyclingprestatie bijgedragen. De PST-fabriek bewijst dat er een alternatief is voor het storten en verbranden van shredderafval van autowrakken.

Consument profiteert

Het recyclingsysteem wordt gefinancierd door de recyclingbijdrage die wordt betaald bij de aanschaf van een nieuwe auto. Door innovaties en kostenbesparingen kan de recyclingbijdrage de komende jaren stapsgewijs omlaag. Van € 40,- in 2018 naar € 35,- per auto in 2020.

Producentenverantwoordelijkheid

Wijnand de Geus, manager sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens RAI Vereniging, over de producentenverantwoordelijkheid (op pagina 16  Duurzaamheidsverslag): “Onze behoefte als importeurs ligt primair bij het goed organiseren van onze producentenverantwoordelijkheid, tegen aanvaardbare kosten. Wij krijgen bij ARN waar voor ons geld, al blijven wij altijd de internationale druk voelen om de recycling tegen lage kosten te organiseren”, zegt hij namens RAI Vereniging, een van ARN’s ‘aandeelhouders’.

De Geus wijst erop dat in sommige landen de verantwoordelijkheid voor bedrijven en autobezitters voor de helft of zelfs een kwart van de Nederlandse kosten wordt geregeld. “Ik zeg erbij dat we met ARN in Nederland een goede collectieve oplossing hebben, beter dan een individuele fabrikant het zelf kan. Daarbij doen we in Nederland met ARN meer dan in andere landen gebeurt.”

“ARN organiseert onze recycling zo dat het voldoet aan de wet en neemt ons daarbij veel werk uit handen. Daarbij gaat het nieuwe uitdagingen – bijvoorbeeld bij batterij-recycling – op innovatieve wijze aan, in samenspraak met aandeelhouders en ketenpartners. Door ARN opbouwend kritisch te volgen op kwaliteit en kosten, blijven we in de lead.”

Want anders? “Als we het te duur organiseren, dan komen er vroeger of later concurrenten die de producentenverantwoordelijkheid voor minder willen overnemen en lopen we mogelijk het risico dat het onvoldoende wordt ingevuld.”

Uitdagingen en innovaties? De Geus: “Ik denk aan de recycling van batterijen uit plug-in hybride en elektrische auto’s. Er is geld en visie nodig om dit vraagstuk goed te doorgronden en het systeem echt goed op poten te zetten. Het is goed dat ARN daarin het voortouw neemt.”

De Geus meent dat de autobranche met ARN op de goede weg is. Hij realiseert zich dat er geen gedwongen winkelnering is, importeurs zijn vrij om eigen oplossingen te kiezen. “We willen echter wel dat de ARN-optie zo sterk en logisch is, dat de keuze eigenlijk geen issue is.”

Het Duurzaamheidsverslag is te vinden op www.arn.nl/duurzaamheidsverslag2017

Zie ook onze position paper Recycling auto's - circulaire economie.