Gesprekken met politiek over WLTP en BPM

5 april 2018

Volgende week spreekt RAI Vereniging, naar planning op 11 en 12 april, met de Tweede Kamerfracties van CDA en VVD over de introductie van de WLTP en de gevolgen daarvan voor de BPM.

Tweede Kamer

Aan de hand van een presentatie met alle facts & figures rond de WLTP en BPM en hun persoonlijke kennis van de markt (en verstorende factoren daarbij), delen leden van onze Public Affairs Commissie en van ons Dagelijks Bestuur in deze werkbezoeken graag persoonlijk hun zorgen en inzichten met de Kamerleden.

Terugkoppeling van deze gesprekken vind uiteraard plaats in de AB-vergadering van 12 april.

ANWB bezorgd

Duidelijk is dat ook de ANWB zich, bij monde van directeur Frits van Bruggen, grote zorgen maakt over de BPM-effecten voor de Nederlandse autoconsument. Hij noemde, in een interview met onze voorzitter Steven van Eijck, een BPM-verhoging “volstrekt onacceptabel”.

TNO-onderzoek

Ondertussen werken wij, zoals we vorige week schreven, hard aan de opzet van een TNO-onderzoek naar de WLTP-effecten dat voor de zomer moet zijn afgerond. Daarbij wordt eerst gefocust op de verschillen tussen de NEDC 1.0 en 2.0-waardes en het effect daarvan op de hoogte van de BPM.

Teruglezen

Om chronologisch te volgen en terug te kunnen lezen wat wij eerder over WLTP hebben geschreven, kunt u deze link gebruiken.