TNO-onderzoek naar effecten invoering WLTP

14-03-2018

Belangrijkste onderwerp in het gesprek dat wij vorige week hadden met de ministeries van Financiën en I&W, RDW en TNO was om overeenstemming te krijgen over het door TNO op te starten onderzoek naar de verschillende CO2-uitkomsten van NEDC- en WLTP-geteste auto’s.

Ook moet onderzocht worden hoe groot het verschil is tussen de zogenoemde NEDC 1.0-waarde en de (teruggerekende) NEDC 2.0-waarde.

Aan de hand van dit onderzoek moet dan bepaald worden hoe groot de verschillen zijn (per segment) en hoe groot de aanpassing in de BPM dient te zijn om budgetneutraal over te gaan.

WLTP-data
Ten eerste is er nog steeds onvoldoende officiële data beschikbaar van WLTP-geteste auto’s. Op dit moment kent RDW nog maar een zeer beperkt aantal officiële WLTP-typegoedkeuringen en deze zijn ook nog eens voornamelijk van nieuw geïntroduceerde modellen waardoor een goede vergelijking met het vorige (NEDC) model lastig te maken is.

De verwachting is wel dat het aantal WLTP-typegoedkeuringen de komende periode snel gaat stijgen.

TNO werkt nu aan een onderzoeksvoorstel. Over zo’n drie weken zitten alle partijen opnieuw bij elkaar om dit te bespreken. Wij zullen hier uiteraard onze WLTP-expertgroep opnieuw nauw bij betrekken.

Snel kiest zorgvuldigheid boven snelheid
Staatssecretaris Snel Van Financiën stuurde vorige week een brief aan de Tweede Kamer in antwoord op over deze materie vanuit de Tweede Kamer gestelde vragen. Hij kiest daarin vooral voor zorgvuldigheid boven een snelle overgang.

Ook ANWB is bezorgd
Wij houden tot slot nauw contact met onder meer de ANWB die onze zorg in grote mate deelt en namens de autoconsument ook erg bezorgd is over de sterk stijgende BPM.

Daarvan getuigt ook de onderstaande videoblog, waarin ANWB-directeur Frits van Bruggen en onze voorzitter Steven van Eijck daarover praten (sowieso een boeiend gesprek, over moderne pechhulp en verkeersveiligheid, maar de heren spreken vanaf 3:30 minuten over de BPM en WLTP).