Presentaties informatiebijeenkomst lithiumbatterijen beschikbaar

13-04-2018

Op 5 april organiseerden ARN en RAI Vereniging een informatiebijeenkomst over de activiteiten die ARN onderneemt bij de inzameling en verwerking van lithiumbatterijen. De daar verzorgde presentaties kunt u hiernaast downloaden.

ARN PST fabriek

Elektrische mobiliteit is niet meer uit het Nederlandse straatbeeld weg te denken. Van tweewieler tot auto; geheel of gedeeltelijk elektrisch aangedreven voertuigen vinden steeds vaker hun weg naar de eindgebruiker. De energiebron is veelal een lithiumbatterij.

Producenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking op het moment dat deze batterijen worden afgedankt. Dit is geregeld in het Besluit beheer batterijen en accu's (Bbb).

Dienstverlening ARN

Op 5 april werden in een informatiebijeenkomst bij de Post Shredder Technologie-fabriek in Tiel geïnteresseerden bijgepraat over wat ARN precies doet en betekent voor recycling in de praktijk.

Naast informatie over de inzameling en recycling van batterijen, konden zij kennismaken met de demontagetraining hybride en elektrische auto's voor autodemontagebedrijven die ARN in Tiel verzorgt. Ook was een oplossing voor veilig vervoer van niet transportzekere batterijen te zien. Tot slot passeerden de marktontwikkelingen, ontwikkelingen op het gebied van batterijtechnologie en de dienstverlening van ARN de revue.

Presentaties

Hiernaast kunt u de volgende presentaties (na inloggen) downloaden:

  • Jaaroverzicht activiteiten 2017 met toelichting op de financiële stand van zaken - Hector Timmers, ARN
  • Het landschap van elektrische mobiliteit - Wout Benning, RAI Vereniging
  • Training veilig demonteren batterijen elektrische voertuigen - Rob van der Linden, Innovam
  • Ontwikkelingen op het gebied van batterijtechnologie - Koen Broes, DNV GL
  • Hoe vult ARN wettelijke verplichtingen voor deelnemende importeurs in (Beheerplan) - Hector Timmers, ARN

 

Meer informatie: Eugène Moerkerk, beleidsadviseur duurzaamheid en techniek RAI Vereniging