Update rond WLTP-proces

16 februari 2018

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën kondigde in zijn antwoord op Kamervragen vorige week officieel aan dat er een gezamenlijk onderzoek met de ministeries, TNO en de branche komt. Inmiddels is daarmee een start gemaakt.

autobelasting

Over de beantwoording van de staatssecretaris schreven wij u vorige week. Belangrijkste onderwerpen in zo’n gezamenlijk onderzoek zijn natuurlijk de verschillen tussen NEDC en WLTP en de verschillen tussen de NEDC-waarde en de zogenoemde NEDC 2.0-waarde.

RAI Vereniging en BOVAG hebben inmiddels al met TNO gesproken over dit op te starten onderzoek. Door de komst van dit onderzoek is de eis van “dat er eerst 200.000 auto’s WLTP geregistreerd moeten zijn” van tafel, wat voor de branche goed nieuws is omdat dit versnelling in het proces brengt.

Nieuwe Kamervragen en brief ANWB
Deze week heeft de VVD wederom Kamervragen gesteld over de steeds toenemende BPM. Uiteraard ondersteunen wij dit pleidooi en zijn ook verheugd over de steun van de ANWB-directeur Frits van Bruggen die onlangs een brief aan de staatssecretaris van financiën heeft gestuurd. Hij spreekt daarin zijn verbazing uit over stijgende BPM, terwijl toch was afgesproken dat we deze belasting afbouwen. Het is ook evident dat wij in komende gesprekken met Kamerleden aandacht blijven vragen voor de sterk stijgende BPM-inkomsten.

Hoe verder?
Afgelopen vrijdag hebben wij met name over deze vraag met onze WLTP-expertgroep uitvoerig van gedachten gewisseld en praktische en juridische mogelijkheden en onmogelijkheden verkend. Wij werken nu deze verkenning nader uit en komen daar later bij u op terug.