173 Eenduidige richtlijnen laadinfrastructuur voor gemeenten en marktpartijen

18 januari 2018

Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) presenteerde onlangs een nieuwe versie van zijn ‘Basisset Afspraken Laadpaal voor elektrisch vervoer’. Met onder meer onze input.

NKL

De update voor 2018 is op basis van actuele inzichten en ervaringen uit recente aanbestedingen opgesteld.

Samen met Alfen, CROW, DOET, ElaadNL, Gemeenten Den Haag en Utrecht, RAI Vereniging en hun achterban is de set uitgebreid en aangescherpt.

Er is meer structuur aangebracht en het aantal richtlijnen ging van 128 naar 173. De set sluit goed aan bij gemeentelijke processen voor aanvraag en beheer van (publieke) laadpunten.

De afgelopen periode hebben deze marktpartijen, netbeheerders en gemeenten de Basisset uitgebreid. Op basis van actuele kennis, inzichten en input uit recente aanbestedingen werd een vernieuwde versie samengesteld. Het resultaat is een onafhankelijk overzicht waarin richtlijnen van relevante eisen en wensen rond laadinfrastructuur van elektrisch vervoer zijn samengebracht.

Meer details over de ‘Basisset Afspraken Laadpaal voor elektrisch vervoer 2018’, leest u op de NKL-website.