Jaaroverzicht 2017: Rol van autoriteit in de mobiliteit verstevigen

12-01-2018

Met zo'n 700 leden, die gezamenlijk goed zijn voor een omzet van naar schatting bijna zeventien miljard euro per jaar, wil RAI Vereniging nadrukkelijk haar rol als autoriteit in de mobiliteit verder verstevigen.

Amtrium

Het jaar 2017 betekende de officiële start van de nieuwe sectiestructuur binnen RAI Vereniging. Met de omslag van 5 afdelingen naar 9 homogene secties werd volgens voorzitter Steven van Eijck aanzienlijk beter aangesloten bij zowel de wensen en behoeften vanuit de achterban als die van de stakeholders.

De structuurverandering zorgde op tal van terreinen voor meer dynamiek, een verbeterde slagkracht, een effectievere lobby en een intensievere samenwerking met andere organisaties. Met als uiteindelijke doel ieder individueel lid meer toegevoegde waarde te kunnen bieden.

Dit en veel meer leest u in ons vandaag gepubliceerde Jaaroverzicht 2017.