Europa dreigt grip op autorisatie proces chemische stoffen te verliezen

12-12-2017

De automobielindustrie, en een deel van hun in de EU gevestigde toeleveranciers, verkeert in grote onzekerheid. De Europese regelgeving voor chemische stoffen (REACH) zorgt ervoor dat het gebruik van Chroom trioxide vanaf 21 september 2017 (sunset date) alleen is toegestaan door bedrijven met een vergunning (=autorisatie).

Er is een groot aantal autorisatieaanvragen ingediend, maar door het uitblijven van een beslissing daarover, worden de Europese bedrijven benadeeld ten opzichte van de oppervlaktebehandelingsbedrijven buiten de Europese Unie.

In ons nieuwsbericht van 31 oktober 2017 maakten we hier al melding van.

Een oplossing van het probleem lijkt nog steeds niet in beeld en door het uitblijven van een beslissing dreigt de Europese industrie verder achterop te raken ten opzichte van de oppervlaktebehandelingsbedrijven buiten de Europese Unie.

Om hieraan een einde aan te maken heeft ACEA, namens de Europese automobielindustrie op 8 december 2017 opnieuw schriftelijk aandacht gevraagd bij de verantwoordelijke unit binnen de Europese Commissie. Zij roept de Europese Commissie op om er voor te zorgen dat de al ingediende autorisatieaanvragen (voor het mogen blijven gebruiken van chroom trioxide in bepaalde automotive toepassingen) allemaal geaccepteerd worden.

In haar brief schrijft ACEA o.a.:

  • “Early decision and long review periods are important for the competitiveness of the affected industry sectors in Europe.”
    en
  • “As outlined, our concerns are a continued full-scale supply of chrome-plated parts made in Europe in the years 2021 to 2030. Contracts with suppliers are concluded now for car models produced until 2027 and beyond. Non-EU part-manufacturers, e.g. in Switzerland do promote their future capability of continuous supply. Only an early decision on the AfAs with a long review period secures the competitiveness of the chrome-plating supply chain in the European Member States and any future production under authorisation in Europe.”
    en
  • “We would appreciate your support in restoring a competitive Europe regarding chrome-plating parts and avoiding in general the growing impression that the authorisation process is unmanageable.”

 

Download
ACEA’s volledige brief kunt u hiernaast (na inloggen) downloaden. In de brief wordt de afkorting AfAs gebruikt, wat staat voor ‘Applicants for Authorisations’.

Meer informatie: Eugène Moerkerk