Nieuwe regels voor biobrandstoffen

11-12-2017

Op 4 december ging de Tweede Kamer akkoord met de manier waarop staatssecretaris Van Veldhoven de Europese ILUC-richtlijn vastlegt in nieuwe Nederlandse regels voor het gebruik van biobrandstoffen.

groen gas

Haar voorstel regelt onder meer een beperking van het bijmengen van conventionele biobrandstoffen (voedsel- en landbouwgewassen) tot 5%, daarnaast wil zij geavanceerde biobrandstoffen, zoals algen, juist stimuleren.

Met haar wetsvoorstel wil Van Veldhoven voorkomen dat het gebruik van biobrandstoffen leidt tot ontbossing en landroof. De staatssecretaris wees erop dat alle sectoren een verantwoordelijkheid hebben in de strijd tegen klimaatverandering, dus ook mobiliteit.

Het gebruik van biobrandstof is wel omstreden, vooral als de productie ervan beslag legt op landbouwgrond, maar ook omdat de CO2-uitstoot van biobrandstoffen vaak groter is dan die van conventionele brandstoffen. De staatssecretaris wees er ook op dat Nederland in de top vijf staat van landen die de meest duurzame biobrandstoffen gebruiken.

E10
Gevolg van het beleid is dat Nederlandse tankstations, waarschijnlijk voor eind 2018 al, moeten overstappen op E10-benzine. De staatssecretaris overlegt met de sector hoe dit probleemloos kan. Voor auto's die niet geschikt zijn voor E10 blijft Euro95 voorlopig gewoon beschikbaar.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer ook gestemd over de moties die bij het debat werden ingediend.