Wijziging van bepalingen hoogte boven het wegdek van meeneemheftrucks per 1 januari 2018

05-12-2017

De wijziging van artikel 5.18.12 van de Regeling Voertuigen is gepubliceerd in de Staatscourant en gaat in op 1 januari 2018.

meeneemheftruck

Meeneemheftrucks achterop voertuigen zijn uitstekende lading; er hoeft geen (uitgeschoven) stootbalk aanwezig te zijn indien de meeneemheftruck op een bepaalde maximumhoogte boven het wegdek gemonteerd is.

De bepalingen in art. 5.18.12 van de Regeling Voertuigen zijn voor interpretatie vatbaar als het gaat om hoe die hoogte gemeten moet worden bij een meeneemheftruck, oftewel wat bij een meeneemheftruck beschouwd moet worden als de onderzijde.

Daarom wordt de tekst van artikel 5.18.12 aangepast per 1 januari 2018.

De wijziging van art. 5.18.12 houdt in dat geen stootbalk vereist is bij een meeneemheftruck gemonteerd op een voertuig

  • dat in gebruik genomen na 31-12-2017, en er een afstand is van maximaal 0,65 m tussen de onderzijde van de achterste rand van de meeneemheftruck en het wegdek
  • dat in gebruik is genomen voor 01-01-2018,  en er een afstand is van maximaal 0,50 m tussen de onderzijde van het achterste wiel van de meeneemheftruck en het wegdek

 

Download
De huidige en de nieuwe tekst van art. 5.18.12 (op basis van de wijziging in Staatscourant 67488 van 1 december) kunt u hiernaast downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom