Holterman vraagt lidmaatschap RAI CarrosserieNL aan

14-11-2017

Holterman Autoschade heeft onlangs het lidmaatschap van RAI CarrosserieNL aangevraagd. Wij presenteren hen graag aan u.

Holterman Autoschade uit Rotterdam werd gestart in 1932 en heeft zich onder meer gespecialiseerd in het herstellen van schades aan lichte en zware bedrijfsvoertuigen.


Indien vóór dinsdag 28 november a.s. geen bezwaren tegen toelating ontvangen zijn (carrosserienl@raivereniging.nl), wordt aan het hoofdbestuur een bindende voordracht gedaan de aanvrager toe te laten tot het lidmaatschap.

Bezwaarschriften moeten op grond van artikel 6.3 van de statuten met redenen omkleed zijn.