RAPEX-melding ondeugdelijke kinderfietsen

11-10-2017

In het verleden attendeerden wij u regelmatig op zogenoemde RAPEX-meldingen. Die draad pakken we weer op.

EU Commissie

RAPEX wat staat voor ‘Rapid Alert System for dangerous non-food products’ is een signaleringssysteem van de EU voor gevaarlijke non-foodproducten. Daaronder ook regelmatig fietsgerelateerde items.

Onlangs kwam een melding langs voor een ondeugdelijke kinderfietsen.

Meer informatie vindt u in de PDF hiernaast.