Programma RAI Verenigingsdag voor sectie Personenauto's en lichte bedrijfswagens

01-11-2017

Wij nodigen u van harte uit voor de RAI Verenigingsdag op woensdag 22 november.

RAI Verenigingsdag overzichtsfoto

Naast de Algemene Ledenvergadering (ALV) van RAI Vereniging vindt een aantal kennissessies plaats.

Thema’s als smart mobility en privacy staan tijdens de kennissessies centraal.

We sluiten af met een informele netwerkborrel.

 

 

Programma

14.00 uur      Vergadering Algemeen Bestuur sectie Personenauto's en lichte bedrijfswagens
                     (uiteraard alleen toegankelijk voor AB-leden)
15.00 uur      Koffie-break
15.15 uur      Kennissessies

A. Nieuwe EU privacy wetgeving; afwachten is geen optie

Eind mei 2018 wordt nieuwe Europese wetgeving van kracht met betrekking tot privacy; de “Algemene  Verordening Gegevensbescherming” (AVG). Deze heeft vergaande gevolgen voor uw bedrijfsvoering. In het directe verlengde van dit onderwerp, ligt de “zorgplicht” ten aanzien van (cyber-)security en hoe u uw organisatie en processen op een juiste manier inricht. Wat staat u te wachten en waar moet u rekening mee houden en welke maateregelen moet u treffen? Eén ding is zeker: afwachten is geen optie.

B. Smart Mobility; waar hebben we het over?

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen binnen Smart Mobility? Welke randvoorwaarden zijn nodig en welke mogelijkheden heeft dit voor u?

16.00 uur                  Algemene Ledenvergadering
16.45 uur                  Gastspreker: Frederik Nieuwenhuys, online supermarkt PICNIC
17.00 uur                  Netwerkborrel

Locatie
Elicium
RAI Amsterdam
U kunt parkeren in de P2, volg daarvoor de borden P-RAI 1-6