MobiliteitsRAI binnenkort met grote ambities van start

14-09-2017

Nog ongeveer een maand te gaan. Dan geven RAI Vereniging en RAI Amsterdam op donderdag 19 oktober de aftrap voor de MobiliteitsRAI. Deze volledig nieuwe beursformule moet drie dagen lang als trefpunt fungeren voor de mobiliteitssector.

MobiliteitsRAI

Tijdens de eerste editie is de focus primair gericht op de bedrijfswagensector, vertelt beursmanager Rikkert Graat. ‘Kennis en informatie delen op de beursvloer staat centraal. Hetzelfde geldt voor het RAI Mobiliteitscongres dat een integraal onderdeel vormt van dit nieuwe initiatief dat een podium moet bieden aan professionals in het wegtransport. Ruim 70 exposanten, die een veelvoud aan merken vertegenwoordigen, zullen in de Europahal hun laatste innovaties tonen.’

Platform en kennis delen
De feitelijke aanleiding voor het nieuwe beursconcept was volgens Graat het niet doorgaan van de BedrijfsautoRAI. ‘Dat heeft ons aan het denken gezet over wat de markt nu eigenlijk echt wil. Dat beeld werd, na uitvoerig ruggespraak te hebben gehouden met onder andere de achterban van RAI Vereniging, steeds duidelijker. Namelijk het creëren van een platform waar bedrijven en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen delen en zaken kunnen doen.’

De MobiliteitsRAI geeft invulling aan die behoefte, vervolgt hij. ‘Niet alleen is de beurs de centrale ontmoetingsplaats voor zowel private als zakelijke partijen, de MobiliteitsRAI moet ook antwoord geven op vragen als: hoe ontwikkelt de markt zich, hoe zit het met toekomstige wet- en regelgeving rondom vervoer, hoe houden we Nederland op langere termijn bereikbaar en leefbaar en op welke wijze kunnen optimaal inspelen op de rol van het wegtransport in een snel veranderende samenleving.’

Verbinden en samenwerken
Vandaar dat het MobiliteitsCongres een onlosmakelijk onderdeel vormt van de beurs, zegt Henk Bos van RAI Vereniging. ‘Deelnemers krijgen via diverse seminars, debatten, presentaties en netwerkborrels een helder inzicht in de toekomst van het wegtransport. Daarmee biedt de MobiliteitsRAI een veel breder podium dan de BedrijfsautoRAI, waarvan de exposure zich beperkte tot het tonen van producten en innovaties. Bovendien voldoet het concept volledig aan onze wensen om uiteindelijk de gehele achterban van RAI Vereniging met elkaar te verbinden.’

Unieke combinatie beurs en congres
Ook de wijze van organiseren is nieuw. Waar RAI Amsterdam in het verleden beurzen onder auspiciën van RAI Vereniging organiseerde is nu sprake van een coproductie. ‘Bij de MobiliteitsRAI doen we het echt samen met als doel een platform voor de sector te creëren. Sterker nog, voor de MobiliteitsRAI zijn tal van coalities gesmeed, zoals met onder andere TLN, Fleet & Mobility, evofenedex en ING Lease om te komen tot een beursformule die voor ieders wat wils biedt. Vooral de combinatie van beurs- en congresbezoek maakt het voor deelnemers aantrekkelijk en uniek.’

Tot de highlights behoren onder andere het MobiliteitsRAI Captains Dinner, de RAI CarrosserieNL Innovation Award, de MobiliteitsRAI Challenge, de Nationale Bestelauto Top en het Nationale Bestelauto Diner.

Zowel Graat als Bos hebben hoge verwachtingen van de nieuwe opzet. Het is de bedoeling om de tweede editie in 2019 breder te trekken en uit te breiden met persoonlijk vervoer. Alle transportmodaliteiten moeten dan aan bod komen: van fietsen tot en met LZV’s.