Lancering één loket voor initiatieven Smart Mobility

14-09-2017

Op 14 september is op de IAA-beurs in Frankfurt de Smart Mobility Embassy (SME) officieel gelanceerd; een belangwekkend initiatief voor onze leden die zelf, of hun fabrikant, actief zijn op het terrein van slimme mobiliteit.

Hiermee komt er nu een duidelijk “loket” voor nationale en internationale partijen, die in contact willen komen met Nederlandse bedrijven, instellingen, projecten en investeringen, die actief zijn op het gebied van Smart Mobility.

RAI Vereniging is partner in de Smart Mobility Embassy en is verheugd over dit initiatief.

De afgelopen jaren is zowel door de overheid als door een groot aantal private partijen veel geïnvesteerd in diverse innovatieve ontwikkelingen bij Smart Mobility. Te denken valt aan (proef-) projecten met “connected” voertuigen die zowel connected zijn met elkaar als met de weginfrastructuur, platooning en zelfrijdende voertuigen.

In dat kader is ook veel aandacht besteed aan onder meer de rol en het belang van data, veiligheid van voertuigen en inzittenden, security van data en systemen alsmede privacy. De veelheid aan Nederlandse initiatieven en bijbehorende partijen, deed de behoefte ontstaan aan één centraal punt voor partijen die zich willen oriënteren op Nederlandse Smart Mobility-projecten met oog op onder andere participatie en samenwerking. Daarvoor is de nu de SME in het leven geroepen.

De SME biedt voor Smart Mobility een centraal loket voor relevante kennis, ervaringen, technologie, publieke en private (netwerk-)partners, producten en diensten. Hierdoor kunnen nationale en internationale geïnteresseerden op één centrale plek worden geïnformeerd over de mogelijkheden van Nederland op gebied van Smart Mobility.

Belangrijk onderdeel hiervan, is dat de SME duidelijk en centraal inzicht in en overzicht van de vele testlocaties waarover Nederland beschikt voor Smart Mobility-toepassingen biedt.

En dat is ook een belangrijke reden geweest voor RAI Vereniging om het initiatief te steunen. Immers, het is voor leden van RAI Vereniging die op zoek zijn naar locaties om een innovatie op gebied van Smart Mobility te testen, momenteel niet eenvoudig om de hiervoor meest geschikte testlocatie met de juiste partners te vinden. De SME gaat hier verandering in brengen.

Hoewel de SME zich in de opstartfase naar verwachting nog relatief sterk zal oriënteren op de auto- en automotive industrie, zal de SME binnen afzienbare tijd ook relevant en interessant gaan worden voor Smart Mobility-ontwikkelingen bij fiets, brom- en motorfietsen. RAI Vereniging zal haar invloed daarvoor aanwenden.

Informatie: Leo Bingen

Gerelateerde dossiers