Vergadering Dagelijks Bestuur sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens

1 september 2017

Op dinsdag 5 september vergadert het Dagelijks Bestuur van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens, van 14.00-16.00 uur bij Renault Nederland in Schiphol-Rijk.

vergadering

Onder meer op de agenda -hoe kan het anders- de introductie van de per 1 september in werking getreden WLTP in Nederland.

Verder de inbreng van de Mobiliteitsalliantie bij het formuleren van nieuw mobiliteitsbeleid door het ophanden zijnde kabinet en onze opdracht aan CE Delft om te onderzoeken hoe ‘met de auto Parijs te halen’, wat uiteraard verwijst naar het Klimaatakkoord.

Tot slot spreekt het DB over de, via de Europese privacy-verordening (GDPR), aangescherpte privacywetgeving in relatie tot permissiemarketing en over de toenemend krapte op de arbeidsmarkt aan vakbekwame technische medewerkers.

Meer informatie: Wijnand de Geus