Introductie WLPT mag niet leiden tot hogere belasting

17 augustus 2017

ACEA waarschuwt de EU-lidstaten dat, met nog maar twee weken te gaan tot het van kracht worden van de WLTP, consumenten niet door de komst van deze nieuwe testcyclus geconfronteerd mogen worden met hogere belasting op hun nieuwe auto.

Met de WLTP worden emissies, waaronder CO2, onder realistischer testomstandigheden gemeten dan in de huidige, gedateerde NEDC-testcyclus. Dat geeft een nauwkeuriger basis voor het vaststellen van het brandstofverbruik en overige emissies. De overgang van NEDC naar WLTP kan echter ook gevolgen hebben voor de belastingheffing in bepaalde Europse landen.

Op dit moment kennen 19 Europese lidstaten voor personenauto’s een vorm van CO2-belasting, die gebaseerd is op de NEDC-test. Vanwege het eenvoudige feit dat de WLTP-test uitgebreider en langer is dan de oude test, zal deze veelal een hogere CO2-waarde voor een specifiek voertuig opleveren in vergelijking met de NEDC.

Hoewel de WLTP in september van kracht wordt voor nieuwe autotypes, zijn nog niet alle EU-lidstaten voldoende voorbereid voor de (fiscale) introductie daarvan. Als zij eenvoudigweg in hun bestaande belastingsystematiek de nieuwe WLTP-waardes toepassen, dan kan een nieuw type auto die na september op de markt wordt geïntroduceerd in een hoger tarief terechtkomen dan een vergelijkbare auto die net daarvoor op de markt wordt gebracht.

“Europese regeringen moeten in actie komen om ervoor te zorgen dat op CO2-uitstoot gebaseerde belastingheffing eerlijk blijft. Een identieke auto kan immers met de WLTP een hogere CO2-waarde krijgen dan met de NEDC”, zegt Erik Jonnaert, secretaris-generaal ACEA. “Doen zij dat niet dan kan de introductie van de nieuwe testprocedure de financiële last van consumenten verhogen.”

Nederland
RAI Vereniging heeft dit specifieke probleem vorig jaar al aangekaart in de Tweede Kamer. Ook de Kamer was er toen van overtuigd dat de introductie van de WLTP zo snel mogelijk moest plaatsvinden, maar niet mocht leiden tot extra belastinginkomsten.

In Nederland is daarom de wet zo aangepast dat ook de zogenaamde NEDC 2.0-waardes gebruikt kunnen worden om de belasting (BPM) te berekenen. De NEDC 2.0-waarde is feitelijk een rekenkundige terugrekening van de WLTP-test naar de NEDC. Vervolgens zal op 1 januari 2019 ons fiscale systeem overgaan naar de WLTP-grondslag.

RAI Vereniging en alle aangesloten importeurs treffen inmiddels voorbereidingen om dit proces zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Naar verwachting komen hier toch nog wel enkele uitdagingen bij kijken en deze zullen komend najaar uitgebreid met onze achterban besproken worden.

WLTP-websites
ACEA heeft een zeer informatieve website, gericht op een breed publiek, over de vele aspecten van de WLTP --> www.WLTPfacts.eu. RAI Vereniging publiceert medio september een Nederlandstalige variant daarvan, op www.WLTP-info.nl. Ook op onze site www.emissietesten.nl is informatie over de WLTP te vinden.

Meer informatie: Wijnand de Geus