Zorg voor juiste verantwoording bij subsidieregeling praktijkleren

08-08-2017

Heeft u financiering gekregen vanuit de Subsidieregeling praktijkleren of bent u van plan om binnenkort een aanvraag in te dienen? Zorg dan voor een goede verantwoording.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan namelijk tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie nog uw administratie komen controleren.

Dat doet RVO steekproefsgewijs via zogenoemde ‘deskcontroles’. U kunt zich daarop voorbereiden.

Bewaar uw administratie goed
RVO kan tot vijf jaar na vaststelling van uw subsidie nog uw documentatie komen controleren. Dat geldt voor zowel de aanvraag- als de verantwoordingsdocumentatie. Bij het indienen van een aanvraag verklaart u immers over deze documentatie te beschikken! RVO controleert steekproefsgewijs de goedgekeurde aanvragen door middel van een zogenoemde ‘deskcontrole’.

Deze controle heeft meestal betrekking op een vooraf aangekondigde steekproef. Een aantal organisaties krijgt echter de vraag om de volledige administratieve onderbouwing voor een controle op hun locatie door RVO beschikbaar te maken. Zorg er dus voor dat u uw administratie in ieder geval vijf jaar goed bewaart.

Zorg voor de juiste documenten
Tijdens een deskcontrole bekijkt RVO of de opleiding klopt die de vmbo-, mbo-, hbo-leerlingen of promovendi hebben gevolgd. Ook kijkt RVO naar:

  • de geldigheid van de praktijkovereenkomst
  • de aannemelijkheid van de begeleiding die aanwezig was, inclusief het aantal opgegeven weken begeleiding
  • het genoten onderwijs.

 

Daarbij kan RVO verschillende documenten opvragen. Denk aan:

  • de praktijkleerovereenkomst
  • de aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming
  • de administratie waaruit begeleiding blijkt, zoals:
  • aanwezigheidsregistratie begeleider(s)
  • dienstroosters (waar dat van toepassing is)
  • voortgangsrapportages van de leeractiviteiten
  • vorderingen van de deelnemer.

 

Subsidieregeling praktijkleren in 2017
De Subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om praktijkleerplaatsen en leerwerkplaatsen te financieren voor leerlingen in vmbo, mbo en hbo en voor promovendi. Voor elke volledige leerwerkplaats kunt u tot 2.700 euro krijgen. De subsidie voor het schooljaar 2016/2017 kunt u nog aanvragen tot 15 september 2017. Subsidie voor het schooljaar 2017/2018 kunt u aanvragen van 2 juni tot 15 september 2018.

Bron: PNO consultants