WLTP en IVI-bericht

22 juni 2017

De WLTP-Verordening wordt waarschijnlijk een van de komende weken gepubliceerd, en treedt dan 20 dagen daarna in werking. Voor voertuigen met een WLTP-emissietypegoedkeuring verandert ook het CvO, en dus het IVI-bericht dat voor de inschrijving aan de RDW moet worden gestuurd.

RDW logo

Na een lange aanloop heeft Brussel begin juni de definitieve tekst van de WLTP-Verordening aangenomen.  De volgende stap is publicatie in het Publicatieblad van de EU; dat is voorzien ergens de komende weken. De Verordening treedt dan in werking 20 dagen na publicatie in het PB. 

Vanaf inwerkingtreding kunnen voertuigen een WLTP-goedkeuring krijgen; verplicht is het per 1 september 2017 voor nieuwe typegoedkeuringen, en 1 september 2018 voor nieuwe registraties.

De WLTP-Verordening wijzigt ook de inhoud van het CvO op een aantal punten. Daarom gaat ook het IVI-bericht aangepast worden (IVI 1.3), en zal voor WLTP-auto’s het IVI 1.3-bericht aan de RDW gestuurd moeten gaan worden.

Van de RDW hebben wij begrepen dat men (in Ereg-verband) het gevoel heeft klaar te zijn met en voor IVI 1.3., maar dat formele publicatie pas kan als de WLTP gepubliceerd is. Dat zal dan dus ook weldra gebeuren. Echter, de concepten van IVI 1.3 zijn er al wel. De RDW heeft er melding van gemaakt in de Nieuwsbrief Digitaal CvO van maart 2017 (hiernaast als download).

De concepten van IVI 1.3 zijn te vinden onderaan (‘files’) op de webpagina: https://www.ereg-association.eu/topic-groups/topic-group-xii/ 

Het verdient aanbeveling om uw ICT zo spoedig mogelijk -mede afhankelijk van de planning van uw fabrikant inzake WLTP- aan te passen aan IVI 1.3.  En dat af te stemmen en te testen met de RDW.

Meer informatie: Kees Pereboom