Presentatie RAI Vereniging bij Symposium H2NL platform

07-06-2017

Onder het motto “Zonder Waterstof Elektrisch haalt Nederland zijn klimaatdoelen niet”, trapte onze beleidsadviseur duurzaamheid Chris van Dijk zijn presentatie af.

H2 platform

Hij was een van de sprekers op het Symposium van het H2NL Platform, voorheen Nationaal Waterstof Platform op 31 mei in het Louwman Museum.

Van Dijk zette het belang neer van Waterstof Elektrisch bij het behalen van de Europese en de Parijse CO2-doelstellingen door OEM’s én de Nederlandse overheid.

In zijn presentatie (download hiernaast) niet enkel goed nieuws, want waterstof-elektrisch zit momenteel in een ‘lock-in’. De businesscase is nog verre van rond, de kip-eidiscussie van voertuigen vs. tankinfra is nog niet doorbroken en dat weerhoudt de markt van investeringsbereidheid.

Alle mooie ontwikkelingen en grote ‘in kind’ bijdragen ten spijt, krijgt waterstof nu nog weinig tot geen politieke rugwind. Prioriteit moet komen bij het ‘laden’ van de politiek en beleidsmakers met Waterstof Elektrisch. Deze techologie is niet gereserveerd voor mobiliteit, maar interdependent met de Nederlandse energietransitie van fossiel naar wind en zon.

Politiek commitment 
Doel van dat ‘laden’ is het verkrijgen van politiek commitment, voor een langetermijnbeleidsplan met financiële middelen voor Waterstof Elektrisch. Dan komen er de aantallen tankstations die het verschil gaan maken. Dan verkiezen OEM’s Nederland als launching market boven andere lidstaten en zullen zij vervolgens hun kostbare FCEV’s naar onze markt alloceren.

Een bedrag van 200 miljoen (waarvoor je 2 km snelweg kunt aanleggen) voor de komende vier jaar als spoor uit de Duurzame Brandstofvisie kan Waterstof Elektrisch op de kaart zetten, en ervoor zorgen dat de doelen uit de Brandstofvisie voor 2030 behaald worden. Een duidelijke oproep van de auto-industrie naar de aanwezigen, waaronder verschillende ministeries.

Overzicht sprekers bij dit symposium:

  • Interim voorzitter Mariette van Empel presenteerde een overzicht van de NWP-activiteiten in het afgelopen jaar
  • De plannen die zijn ingediend voor de Europese Synergy Call werden gepresenteerd door Patrick Cnubben.
  •  Bart Biebuyck gaf achtergronden bij de Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU). Hoe kickstarten we het transitiepad naar een duurzame waterstofeconomie met het commitment dat 13 toonaangevende multinationals eerder dit jaar gaven in Davos.
  •  Adwin Martens van WaterstofNet presenteerde een overzicht van een pragmatische aanpak met concrete projecten. 
  • Hoe verder met de ‘Brandstofvisie met LEF’, door Anita van den Ende, directeur Klimaat, Lucht en Geluid en plv DG Milieu en Internationaal. 
  • Noordelijke innovation Board. De groene Waterstof Economie, door Ad van Wijk.
  • Hoe verder met de gezamenlijke ontwikkeling van waterstof, door Robert Dencher, voorzitter H2NL.

Afscheid Hable 
Tijdens dit symposium werd ook afscheid genomen van programma- en transitiemanager Alexander Hable van IenM, die na 41 jaar met pensioen gaat. RAI Vereniging is dankbaar voor Hable’s tomeloze inzet voor Waterstof Elektrisch.

Nieuwe voorzitter 
Tot slot gaf interim voorzitter van H2NL Platform, Mariette van Empel het stokje over aan de nieuw verkozen voorzitter Robert Dencher. In het volgende nummer van ons stakeholdersmagazineGO!Mobility kunt u een interview met Dencher lezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Dijk, beleidsadviseur duurzaamheid.