Presentatie RAI Vereniging in NKL Adviesraad

16-05-2017

Op 11 mei verzorgde RAI Vereniging in de adviesraad Nationaal Kennisplatform voor Laadinfrastructuur (NKL) de presentatie “Wat gebeurt er in de autoindustrie”.

NKL

NKL stimuleert ontwikkelingen op het gebied van publiek laden van elektrisch vervoer in Nederland. In dit het platform werken overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen aan het realiseren van een betaalbare publieke laadinfrastructuur.

Dit gebeurt door het faciliteren van innovatieve projecten en door het uitwisselen van kennis. Ook draagt NKL bij aan het verstevigen van de internationale positie van Nederland.

Wat gebeurt er in de autoindustrie
RAI Vereniging was gevraagd een overzicht te geven van wat er in de autoindustrie allemaal gebeurt op het gebied van elektrisch vervoer. Vrijwel alle autofabrikanten hebben immers aangekondigd met elektrisch aangedreven producten te komen. Producten die gebruik maken van de publieke laadinfrastructuur en hun bijdrage gaan leveren aan het bereiken van de Europese CO2-doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd in het Witboek Transport.

Dit Witboek heeft dan ook als basis gediend voor ons SER Energieakkoord dat door ruim 40 organisaties, waaronder de RAI Vereniging, is ondertekend en waarin we breedgedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid hebben gemaakt. Bronbeleid is er dan ook de oorzaak van dat elektrisch vervoer op het punt van doorbreken staat. Het Energieakkoord, lokale initiatieven zoals green deals en bijvoorbeeld milieuzones stellen in Nederland de doelen nog wat scherper.

Uitbreiding laadinfra is must
De boodschap van de presentatie was dat een verregaande uitbreiding van de publieke laadinfrastructuur een must is om de CO2-doelstellingen te bereiken. Naast voldoende aanbod dient ook rekening gehouden te worden met verhoging van de laadvermogens om sneller te kunnen laden en kostbare laadtijd -zeker voor businessdoeleinden- zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast moet rekening gehouden te worden met nieuwe laadtechnieken en de grotere accu’s die in aantocht zijn. Ook hebben wij onze zorgen uitgesproken over de belasting van ons netwerk. Mogelijk dat dit met smart grids kan worden opgelost, maar daarbij moet in ieder geval de gebruiker centraal staan.

Download presentaties
Hiernaast vindt u onze presentatie, die mede tot stand is gekomen met de inbreng van leden. Ook kunt u het verslag van een eerder gehouden werkconferentie met provincies en gemeenten downloaden.

Portaal
Tot slot willen wij u er langs deze weg van op de hoogte stellen dat er een portaal komt waarin een ieder direct de aanvraag in kan dienen voor een publieke laadpaal. Dit maakt het mogelijk om direct met het ondertekenen van de order op eenvoudige manier ook een publiek toegankelijke laadpaal aan te vragen. Zodra dit portaal gereed is zullen wij u hierover informeren.

Meer informatie: Wout Benning