RAI Vereniging voorstander verbod roetfilterverwijdering

04-05-2017

RAI Vereniging is voorstander van een wettelijk verwijderingsverbod van emissiebeheersingssystemen zoals roetfilters, zeker wanneer dat verbod nauwkeurig wordt gehandhaafd en een reële pakkans bestaat. Dat heeft zij in een recente internetconsultatie van de overheid nog eens onderstreept.

roetfilter

Emissiebeheersingssystemen zijn tenslotte zeer effectief voor het reinigen van uitlaatgasemissies en het is dan ook omwille van de luchtkwaliteit van belang dat deze blijven functioneren.

Dit standpunt heeft RAI Vereniging verwoord in haar inbreng bij de recente internetconsultatie 'Wijziging Regeling voertuigen voor verbod op verwijderen van een emissiebeheersingssysteem'.

Het moderne roetfilter bijvoorbeeld filtert de deeltjes die bij verbranding ontstaan en verbrandt deze van tijd tot tijd middels een regeneratieproces waardoor het niet verstopt. Op de lange termijn echter termijn blijven er ook niet te verbranden deeltjes achter die voor blijvende verstopping zorgen, wat leidt tot meer brandstofverbruik en krachtverlies van de motor. Vandaar dat het roetfilter van tijd tot tijd gereinigd of zelfs geheel vervangen dient te worden.

Het herstellen van een verstopt of defect roetfilter brengt kosten met zich mee. Niet verwonderlijk dus dat auto’s soms rondrijden zonder functionerend filter. Bij een eerdere opschoningsactie van wet- en regelgeving werd -min of meer per abuis- het verbod op het verwijderen van roetfilters bij dieselauto’s geschrapt.

Staatssecretaris Dijksma van IenM wil dit verbod per 1 juli 2017 opnieuw invoeren. Hoewel er breed draagvlak lijkt te bestaan voor deze maatregel heeft zij toch een internetconsultatie georganiseerd om de visie van belanghebbenden te peilen.

Nader overleg
Naast steun voor het verbod stelt RAI Vereniging dat dit samen moet gaan met een goede handhaving. Daarom stellen we voor om op korte termijn gemeenschappelijk met Ministerie van IenM, RDW, TNO en betrokken brancheorganisaties (verenigd in SOAPK) een overleg te organiseren. Dit moet leiden tot het voor alle partijen vinden van acceptabele oplossingen om aan de hand van uitlaatgasmetingen de handhaving op de aanwezigheid en goede werking van emissiebeheersingssystemen nog verder te verbeteren.

Meer informatie: Wout Benning