ACEA en CLEPA zoeken deelnemers voor APSG-stuurgroep

07-02-2017

Tijdens het CLEPA Materials Regulation Event vorig jaar werd het al aangekondigd: er moet een Global List of Automotive Process Substances (GLAPS) gaan komen.

Chemische stoffen

Bij het CLEPA Materials Regulation Event in april 2016 werden de voordelen van een dergelijke lijst toegelicht in een door dr. Brigitte Stein-Schaller gegeven presentatie.

Deze nieuw te ontwikkelen wereldwijde lijst van automotive processtoffen (GLAPS) is bedoeld als de gemeenschappelijke standaardlijst voor het melden van -binnen de auto-industrie- gebruikte processtoffen.

Deze lijst heeft als doel de stoffen inzichtelijk te maken waarvoor, bij gebruik in automotive productieprocessen, regionaal of wereldwijd verplichtingen voor rapportage- en/of kennisgeving gelden. Daarmee kunnen de bedrijfsspecifieke vereisten en bijbehorende kosten voor het managen van alle processtoffen worden geminimaliseerd.

Het GLAPS-project is een vrijwillig industrie-initiatief dat ontworpen is om voor elkaar te krijgen dat autofabrikanten en hun toeleveringsketen op een geïntegreerde, verantwoordelijke en duurzame wijze hun processtoffen weten te gebruiken.

APSG
De GLAPS zelf is bedoeld om te worden beheerd door een vrijwilligersorganisatie, de Automotive Proces Substances Group (APSG). Deze organisatie staat open voor iedereen die werkzaam is in de ‘automotive supply chain’. De APSG bestaat uit de regio’s: Amerika, Europa/Afrika/Midden-Oosten en Azië/Pacific.

Onze Europese koepelorganisaties ACEA en CLEPA zijn nu op zoek naar vrijwilligers uit hun individuele achterbannen en/of de chemische industrie die bereid zijn om toe te treden tot de stuurgroep van de APSG.

Interesse?
Het bijbehorende ‘Call-for participation’-document vindt u hiernaast (na inloggen) als download. Als u interesse heeeft kunt u dit tot uiterlijk 24 februari 2017 per e-mail kenbaar maken aan Dr. Brigitte Stein-Schaller.