BPM blijft voorlopig gebaseerd op NEDC

8 november 2016

Onlangs is een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd inzake een ogenschijnlijk kleine, maar wel zeer belangrijke aanpassing in de wet op de BPM.

Ministerie van Financiën

De wetswijziging regelt dat als in Brussel binnenkort overeenstemming wordt bereikt over de nieuwe testcyclus WLTP het Nederlandse fiscale systeem tot 2019 blijft uitgaan van de NEDC CO2-waarde.

De wijziging is in nauw overleg met RAI Vereniging tot stand gekomen. Wij hebben met het ministerie van Financiën afgelopen zomer uitgebreid gesproken over de aanstaande invoering van de WLTP en de gevolgen daarvoor voor Nederland.

Dit onderwerp is tevens besproken in de public affairs commissie van afdeling Auto’s, waarbij alle importeurs het erover eens waren dat de introductie van WLTP niet moet leiden tot een situatie waarin twee grondslagen voor de BPM-vaststelling zouden kunnen gaan gelden.

Omdat na officiële publicatie van de toekomstige WLTP-verordening (naar verwachting begin volgend jaar) fabrikanten al vrij snel kunnen gaan testen en dus goedkeuren via WLTP was een aanpassing van de huidige wet nodig. Indien een auto is toegelaten volgens de WLTP, wordt naast de WLTP CO2-waarden ook nog de gecombineerde NEDC CO2-waarde vermeld op het Certificaat van Overeenstemming (CvO).

De wetswijziging die nu aan de Kamer wordt voorgelegd regelt dat indien een voertuig volgens WLTP wordt getest de gecombineerde NEDC CO2-waarde op het CvO tot in ieder geval 2019 leidend zal zijn voor de BPM-berekening. In 2019 zal dan een nieuwe aangepaste BPM-tabel worden ingevoerd waarin alleen nog maar WLTP grenswaardes zullen zijn opgenomen.

RAI Vereniging en de aangesloten importeurs zijn blij dat deze wetswijziging er gaat komen, omdat het “rust aan het front” en duidelijkheid betekent. Invoering van de overigens ook door ons gewenste WLTP testcylus in Brussel gaat nu leiden tot een rustige overgang in de fiscale wetgeving in Nederland. Pas in 2019 volgt er een overgang “in een big bang” en kan de gehele markt daar beheerst naar toewerken.

Momenteel zijn we in overleg met het Ministerie van IenM waarbij onderzocht wordt hoe we om zullen gaan met het brandstofetikettering en de communicatie hieromtrent. Zodra we hierover meer duidelijkheid hebben zullen we u nader informeren.

Informatieve website
Over NEDC, WLTP en RDE en alles wat verder wetenswaardig is bij het testen van emissies, heeft ACEA sinds enige tijd www.caremissionstestingfacts.eu in de lucht. Een zeer informatieve website, ontwikkeld voor een breed publiek. RAI Vereniging werkt op dit moment aan een Nederlandstalige bewerking daarvan, die begin december ‘live’ zal gaan op www.emissietesten.nl.

Meer informatie: Wout Benning